ההבחנה בין המותר לבין האסור


Site Team

בסיס האסלאם וההוכחה על האמונה הוא: לדעת את המותר ולהבחין בינו לבין האסור. דבר זה נוגע במעשי הלבבות, ומעשי האיברים. ההתרה היא המקור בדברים, ואין איסור אלא לפי טקסט ברור. האיסור וההתרה הם רק זכותו של אללה יתעלה, כי הוא הבורא והמגדל, והמעניק. הוא מתיר לעבדיו לפי רצונו, ואוסר להם לפי רצונו. אבל, הוא יתעלה, בשל רחמיו על עבדיו, עשה את האיסור וההתרה על פי סיבות הגיוניות לטובת האנשים עצמם. לכן, הוא, יתעלה, לא התיר אלא כל טוב, ולא אסר אלא כל רע.

Previous article Next article

Related Articles with ההבחנה בין המותר לבין האסור

 • עבירת הפעולה מן סוג אל אחר

  Site Team

  1- עבירת המעשה מן המותר אל האסור, ולהפך   המעשה המותר יכול לעבור אל האסור אם יהיו סיבות שיהפכו אותו מן מעשה

  30/03/2014 2047
 • הסיכון שבחידוש

  Site Team

  הרע של החידוש גדול, וסכנתו מאוד גדולה. זה נחשב לפתח שנכנסים ממנו אוייבי האסלאם כדי להרוס אותו. אנחנו צריכים להיזהר

  12/01/2014 1958
 • האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור?

  Site Team

  ראינו איך שהמקור, הדין הראשון באסלאם הוא איסור הכאת האישה, שעבר אל המותר מסיבות מסויימות, ועבר אחר כך אל השנוא

  31/03/2014 1649
הידיעה אללהIt's a beautiful day