ההוכחות השכליות להאמין באללה

Site Team

ההוכחות השכליות להאמין באללה

אחרי שדיברנו על האמונה באללה כתוצאה לטבע הבריאה של האנשים, תן לי קורא יקר עכשיו לדבר קצת גם על כמה הוכחות שכליות של האמונה באללה .

מבלי להביא בחשבון את טבע הבריאה של האדם, שלפיה כל אדם מאמין בקיומו של אללה .

הדת הזו היא מטעם אללה, שהוא הכל יודע,   

אלו גלקסיות, השמש, הירח, הים, השמים, הדגים, העופות, הצמחים, ובעלי החיים הם בריות של אללה, שהטיב בריאתם וכל דבר נברא על ידיו ובידיעה מוחלטת בהרכבו . למשל, אתה לא מרגיש שום אשמה או צער כשאתה הורג יתוש העומד בעוז על ידיך. עם זאת ליתוש זה יש מק''מ, ויש בו מערכת בדיקת דם, ומערכת לדילול הדם, ומערכת הרדמה, ויש לו כנפים האחד מהם זז 4000 תזוזות לשנייה , ויש לו שלושה לבבות , ויש לו עוד חוכמה .... היתוש מסתתר מאחורי הקלעים או מאחורי המיטה, אם אתה מתעורר ומדליק את המנורה !!

היתוש מסתתר כי מבין שאתה כועס ממנו וכי אתה מוכן להרוג אותו , לכן הוא מסתתר במקום הכי רחוק מידיך הקטלניות .

כמה פלאים נמצאים בלוויתן?

משקלו כמעט מאה ושלושים טון, אורכו קרוב לארבעים מטרים, ונושא בגופו כחנישים טונים של שומן, חמישים טון של בשר, שלושים טון של עצמות, וכמעט מוציא מוציא מתוכו תשעים חביות של שמן, אם הוא רוצה לחטוף לו ארוחה קלה הוא אוכל כ - 4 טון מזון . הוא מיניק את את תינוקו כ –300 ק"ג חלב , 3 טון של חלב הם הארוחה של התינוק ליום אחד , איך נברא הלוויתן ?

האם נברא ללא בורא ?!

 

דוגמה אחרת, הצפורה : קראתי באחת השבועונות המתמחות בענייני התעופה כי המטוס הטוב ביותר שנעשה בעולם הוא הקונקורד, אולם כתב השבועון אמר כי הציפורה היא יותא יותר טובה בתעופה ממטוס זה, הציפרה אינה צריכה לדלק, למכשירים , ולמפות  וכגון .

זהו אללה אשר ברא את הצפורה, אל תשאל קורא יקר על זה, כי זהו המדע של אללה, הכופרים במכה שאלו את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום על הרוח ודבר בריאתה, הקוראן ענה להם : " ישאלוך על הרוח. אמור, הרוח היא דבר ריבוני, ואתם קיבלתם אך מעט מן הידע " ( סורת אל- איסראא : 85 ).

ובסורת הפרה אמר אללה ישתבח שמו : "אללה- אין אלוה מבלעדיו, החי והקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה.לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה ? הוא ישע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב . ( סורת הפרה : 255 )

אם אתה נכנס לספרייה את מוצא מליוני הספרים הקשורים לגוף האדם, אתה תמצא למשל ספר על הלב הכולל שמונה כרכים האחד מהו עובר 88 דפים . יש גם ספרים על הראיות, השרירים, העצמות, והמוח . זה עולם מלא פלאים, אללה לבדו הוא אשר יוכע את כל סוסותיו כי הוא אשר ברא את כולם . האם אתה יכול לאמור כי בוראם אינו קיים ?

האם אתה יכול לטעון שיש טעות בבריאת כל זה  ?

האם אתה יכול לטעון שיש סתירה בבריאת כל זה  ?

האם אתה יכול לטעון שזה לא הגיוני ?

בוודאי לא, כי זהו הקיום של אללה, ואלה הם הבריות של אללה .

 

פגשתי רופא ניתוח שאמר לי כי הוא בכל פעם עומד בפני פצעים הבלתי מקבלים לתרופה, הוא שם דבש על הפצע , הוא מספר כי משך יומיים הפצעים מחלימים, אז האמנתי כי הדבש הוא תרופה יותר מהיותו מזון, אם כי  לפי המדענים הוא בית מרקחת שלמה .

האם הדבש לא נברא על יד אללה , האם הדבורה לא נבראה על ידי אללה ... נא לקרוא את הפסוק הזה הנמצא בקוראן הקדוש : " ריבונך הורה לדבורה לאמור, קנני בהרים ובאילנות ובכל אשר יבנו, * ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים שהתווה לך ריבונך . משקה בשלל גוונים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים. בזאת צפון אות לאנשי הנמלכים בדעתם " ( סורת הדבורה : 69 – 70 ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

על כן קורא יקר יש הרבה הוכחות על קיומו של אללה , ובמאמרים הקודמים אנחנו מדברים עוד על למה אנחנו חייבים להאמין באללה .

Previous article

Related Articles with ההוכחות השכליות להאמין באללה

 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 291
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1679
הידיעה אללהIt's a beautiful day