ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה


Site Team

המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה נברא על ידי בורא וכי אין שום דבר קורה בעולם הזה אלא על ידי סיבה, לדוגמא, כאשר תיכנס לחדר ורואה שולחן, אז המוח שלך יגיע למסקנה שהשולחן הזה לא נכנסה לחדר מאליה, אלא שישנם מישהו אשר הביא אותה פנימה, הבדווי המתגורר במדבר הבין את זה דרך הנטייה הטבעית הטהורה שלו וכאשר נשאל כיצד הבין את קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה השיב" הגללים של גמל מעיד על קיומו של גמל, הגללים של חמור מעידים על קיומו של החמור, ועקבות מצביע על כך שמישהו הלך בדרך זו. לילה חשוך, ויום מאור, שמיים עם כוכבים גדולים, וכדור ארץ עם העמקים, וים עם גלים גדולים; האם כל אלה אינם מעידים על קיומו של אללה יתעלה..??!!

 


פסוקי הקוראן. ישנם פסוקים רבים בקוראן הקדוש אשר מאיצים בבני האדם להרהר ביקום הזה וביצורים אשר מעידים ללא צל של ספק על קיומו של בורא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"אמור, הביטו אל אשר בשמים ובארץ! אך מה יועילו האותות והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו?" (סורת היונה:102).

Previous article Next article

Related Articles with ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 165
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 343
 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7392
הידיעה אללהIt's a beautiful day