ההוכחות על תחיית המתים בקוראן הקדוש

Site Team

הקוראן הקדוש האיץ באדם בהרבה פסוקים להרהר במקור בריאתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יגיד האדם האם אחרי מותי עוד יוציאוני חי?* האם לא יזכור האדם כי זה כבר בראנוהו, בהיותו לא כלום?" (סורת:67-66).


אללה יתעלה האיץ באדם להרהר באדמה המתה אשר מצמיחה זרעים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אותותיו באדמה אשר תראנה תשושה, אולם אך נוריד עליה מים.* ומיד תזוע ותתפח. זה אשר הפיח בה חיים יחיה גם את המתים, כי הוא כל-יכול" (סורת המוצגים אחד אחד:39).


אללה מעודד ומאיץ באדם להרהר ביצירת השמים והארץ הגדולה יותר מבריאתו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הלא יראו כי אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ ולא התייגע בבריאתם, יוכל גם להחיות את המתים? אמנם כן, הוא כל-יכול." (סורת גבעות החול :33).


אללה מעודד את בני האדם להרהר בשינה וההתעוררות שלו שנדמה לחיים לאחר המוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן, ואת אלה אשר לא ימותו – בעת שנתן. במחיצתו ישאיר את אלה אשר יגזור עליהן למות, וישלח את האחרות לזמן קצוב. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם"(סורת החבורות:42).


אל-עאס בן וואיל בא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום בעודו מחזיק בעצם מתפורר ושבר אותו ואמר לנביא עליו השלום: הוי מוחמד, האם אללה מחיה את העצם הזה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר: כן, אללה יחיה את זה, אללה ימית אותך ולאחר מכן יביא אותך לחיים בחזרה ויכניס אותך לגיהנום" ולאחר מכן הורדו הפסוקים הבאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא ישכיל האדם להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע? אף-על-פי-כן מרהיב הוא עוז להתווכח,* הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו, מי יוכל להחיות עצמות מתפוררות ?* אמור, יחיה אותן זה אשר יצר אותן לראשונה. הוא יודע את כל אשר נברא.* הוא אשר נתן לכם אש אשר תדליקו מן העץ הירוק.* האם לא יוכל זה אשר ברא את השמים ואת הארץ לברוא את שכמותם? נהפוך הוא! הוא הבורא והיודע.* זו הסמכות הנתונה רק לו: אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה – והיה.* ישתבח אשר בידו מלכות כל דבר, ואשר אליו תוחזרו" (סורת י.ס:83-77)

 


הקוראן הקדוש האיץ באדם בהרבה פסוקים להרהר במקור בריאתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יגיד האדם האם אחרי מותי עוד יוציאוני חי?* האם לא יזכור האדם כי זה כבר בראנוהו, בהיותו לא כלום?" (סורת:67-66).

אללה יתעלה האיץ באדם להרהר באדמה המתה אשר מצמיחה זרעים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אותותיו באדמה אשר תראנה תשושה, אולם אך נוריד עליה מים.* ומיד תזוע ותתפח. זה אשר הפיח בה חיים יחיה גם את המתים, כי הוא כל-יכול" (סורת המוצגים אחד אחד:39).


אללה מעודד ומאיץ באדם להרהר ביצירת השמים והארץ הגדולה יותר מבריאתו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הלא יראו כי אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ ולא התייגע בבריאתם, יוכל גם להחיות את המתים? אמנם כן, הוא כל-יכול." (סורת גבעות החול :33).


אללה מעודד את בני האדם להרהר בשינה וההתעוררות שלו שנדמה לחיים לאחר המוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן, ואת אלה אשר לא ימותו – בעת שנתן. במחיצתו ישאיר את אלה אשר יגזור עליהן למות, וישלח את האחרות לזמן קצוב. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם"(סורת החבורות:42).


אל-עאס בן וואיל בא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום בעודו מחזיק בעצם מתפורר ושבר אותו ואמר לנביא עליו השלום: הוי מוחמד, האם אללה מחיה את העצם הזה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר: כן, אללה יחיה את זה, אללה ימית אותך ולאחר מכן יביא אותך לחיים בחזרה ויכניס אותך לגיהנום" ולאחר מכן הורדו הפסוקים הבאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא ישכיל האדם להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע? אף-על-פי-כן מרהיב הוא עוז להתווכח,* הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו, מי יוכל להחיות עצמות מתפוררות ?* אמור, יחיה אותן זה אשר יצר אותן לראשונה. הוא יודע את כל אשר נברא.* הוא אשר נתן לכם אש אשר תדליקו מן העץ הירוק.* האם לא יוכל זה אשר ברא את השמים ואת הארץ לברוא את שכמותם? נהפוך הוא! הוא הבורא והיודע.* זו הסמכות הנתונה רק לו: אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה – והיה.* ישתבח אשר בידו מלכות כל דבר, ואשר אליו תוחזרו" (סורת י.ס:83-77) 

Previous article Next article

Related Articles with ההוכחות על תחיית המתים בקוראן הקדוש

 • מה הוא הטוב האמיתי ?

  Site Team

  מה הוא הטוב האמיתי ? בכל חברה יש מושג כללי למילה "טוב" שנקבע על ידי חברה זו. אפשר לראות באנשים

  24/10/2010 2083
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 1608
 • זה הוא אללה (העליון והנשגב)

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו

  13/05/2013 1500
הידיעה אללהIt's a beautiful day