הוכחות על הסילוף מהקוראן והתנ"ך

Site Team
Article translated to : العربية

 

הוכחות על הסילוף מהקוראן והתנ"ך

אללה ישתבח שמו ויתעלה העיד על כך שהיהודים סילפו את הספר שלהם, אללה יתעלה הבהיר לנו את זה בקוראן הקדוש:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " התתחפצו כי יאמינו לכם ? הן יש וחבורה מהם תשמע את דבר אללה ואז תטה אותו ביודעין לאחר שעמדה על פשרו" (סורת הפרה: 75), הפסוק הקוראני הזה מעיד על כך שהם סילפו את הספר שלהם במכוון.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן בספרו הנשגב: " אבוי לכותבים במו ידיהם את הספר ואחר אומרים, זאת מעם אללה, למען ימכרוהו באפס מחיר. אוי להם על כל שכתתבו ידיהם, ואוי להם על פועלם." (סורת הפרה:79).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " יש בהם חבורת אנשים ההופכים בלשונם את מילות הספר למען תחשבו כי גרסתו היא  מן הספר, ואולם אין היא מן הספר. יגידו, זאת מעם אללה, ואולם אין היא מעם אללה, ביודעין טופלים הם שקר על אללה." (סורת בית עמרם:78 ).

הפסוק הקוראני הזה מעיד על כך שהם סילפו את דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה והכניסו דברים שאינם דבריו של אללה יתעלה, בנוסף שטפלו שקרים על אללה יתעלה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הם לא שיערו אל-נכון את מידות אללה, ואמרו, לא הוריד אללה מאומה ממרומים אל בשר ודם. אמור, מי הוריד את הספר אשר הביא משה למען יזרע אור ויביא הדרכה לאנשים? אתם עושים אותו מגילות ואותן תציגו, אך רבות מהן תסתירו. הן לימודכם את אשר לא ידעתם אתם, ולא אבותיכם! אמור, אללה (הוא אשר הוריד את הספר ). אחר נח להם להיסחף בהבליהם* זהו ספר אשר הורדנוהו ממרומים - מבורך ומאשר את אשר לפניו - למען תזהיר בו את אם הערים ואת השוכנים סביב להם. המאמינים בעולם הבא מאמינים בו ומקפידים על תפילתם." (סורת המקנה:92-91). הפסוק הזה מבהיר כי הם הסתירו את המידע שהוריד אללה בספרי הקודש שאותם הוריד על משה עליו השלום . אללה אמר עוד:  "כיוון שהפרו את בריתם, קיללנו אותם והקשינו את לבם. הם מטים את המילים ומוציאים אותן מהקשרן, ושכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ולעולם לא תחדל להיווכח כי בוגדים הם, חוץ ממתי מעט. מחל וחוס עליהם, כי אללה אוהב את המטיבים." (סורת השולחן: 13). בפסוק הזה יש הוכחת חותכת על סילוף ספרי הקודש, ועל כך ששכחו חלק את זה הורד עליהם מקרב אללה ישתבח שמו. 

בספר שלהם יש עוד פסוקים המאשרים את דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה על סילופם לספר שלהם, בספר ירמיה " אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ וְתֹורַת יְהוָה אִתָּנוּ אָכֵן הִנֵּה לַשֶּׁקֶר עָשָׂה עֵט שֶׁקֶר סֹפְרִים׃ * הֹבִישׁוּ חֲכָמִים חַתּוּ וַיִּלָּכֵדוּ הִנֵּה בִדְבַר־יְהוָה מָאָסוּ וְחָכְמַת־מֶה לָהֶם׃ " (ירמיה 8 : 8 – 9) הטקסט הזה של אחד נביאי בני ישראל והוא מעיד על התרחקותם מדתו של אללה, ומעיד גם כן על כך שהם סילפו את הדרכתו וספרו של אללה אשר הורד עליהם.  

Previous article Next article

Related Articles with הוכחות על הסילוף מהקוראן והתנ"ך

הידיעה אללהIt's a beautiful day