הוכחות קיומו של אללה יתעלה


Site Team

כל הדברים הקיימים  ביקום נחשבים להוכחה ניצחת על קיומו של אללה הבורא שיצר את כל הבריאה, בעלי השכל והנטייה הטבעית מבינים את זה בצורה מלאה, דוחי קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מחפשים הוכחות מוחשיות שניתן להבין אותם על ידי החושים, אלא שהם  עומדים בסתירה עם עצמם, כיוון שהם מאמינים בדברים בלתי מוחשיים ביקום הזה על ידי התבוננות בסימנים ואפקטים שלהם. לדוגמא, הם מאמינים בכוח המשיכה מבלי לראות אותו, אלא שהם תופסים את קיומה של כוח המשיכה באמצעות האפקטים שלו ועל ידי הימשכות הדברים לארץ.

 


הם מאמינים במגנטיות מבלי להיות מסוגלים לראות את זה, הם תופסים אותה דרך ההשפעה שלה, שכן חפצים מתכתיים נמשכים זה לזה. הם האמינו גם בקיומו של השכל בזמן שלא רואים אותו ובידיעה שהחושים שלהם עשויים להעניק להם תפיסה שגויה על דברים, לדוגמא, המקל המכוסה במים נראה שבור, שני הקווים מקבילים נראים מצטלבים במרחקים, גם הראש שלנו נראית תמיד זקופה, הן בקוטב הצפוני והן בקוטב הדרומי, או באזור קו המשווה. דוגמאות אלה מוכיחות כי מבלי השכל, החושים עשויים להעניק לנו תפיסות של שווא.

 


השאלה עכשיו היא האם זה נכון להגביל את הידיעה על ידי החושים בלבד, האם זה הגיוני לדחות את האמונה באללה, כי אללה לא יכול להיתפס דרך אחד החושים? למרות שהם מאמינים בכל האמיתות באמצעות האפקטים והסימנים שלהם, החפוש אחר הוכחות מוחשיות שמעידות על קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה הריחק הרבה אנשים מהדרך הנכונה להכיר את אללה יתעלה על ידי ההירהור באותות וביצורים שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר פרעוה, המן, בנה לי מגדל למען אגיע אל החבלים- * החבלים אל מרומי השמים – ואשקיף על אלוהיו של משה. סבור אני כי (משה) משקר. כך השתבח פרעה במעשיו הרעים, והורחק מן הנתיב. אך תחבולת פרעוה דינה כישלון ". (סורת הסולח:37-36).

 


הדבר הזה אינו מצומצם בעידן מסוים כיוון שזה האופי של דוחי האמת בשל בורותם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אמרו חסרי הדעת, מדוע לא ידבר אללה עמנו, או יינתן לנו אות? כדברים האלה אמרו גם אלה אשר היו לפניהם. לבנותיהם דומים זה לזה, ואולם אנו כבר ביארנו את האותות לאנשים הנכונים להשתכנע" (סורת הפרה:118).

 


אללה יתעלה הבהיר לנו גם כי זה בגלל השחצנות של דוחי האמת, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו אלה אשר לא יצפו להיפגש עמנו, מדוע לא הורדנו אלינו מלאכים ממרומים ולא ניתן לנו לראות את ריבוננו? נפשם מלאה שחץ, ויוהרתם רבתה מאוד.* ביום אשר יראו את המלאכים ביום ההוא לא תהיה בשורה לחוטאים. יגידו, סגור ומסוגר!"(סורת הפורקאן:22-21).

 


אללה יתעלה אמר גם בקוראן  הקדוש " אמרתם, משה, לא נאמין לך עד אשר נראה את אללה גלוי לעינינו. אז הכתה בכם סופת ברקים בעודכם לוטשים עיניכם" (סורת הפרה:55).

Previous article Next article

Related Articles with הוכחות קיומו של אללה יתעלה

 • ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה

  26/04/2014 1563
 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 165
 • התועלות של האימונה בספרים

  Site Team

  -  האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם

  07/06/2014 1701
הידיעה אללהIt's a beautiful day