הזכויות שלה באסלאם כשכנה

Site Team

האיסלאם חייב את המוסלמים להטיב לנשים, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " מאמינים נראים בסולדריות והחמלה שלהם כמו מבנה העשוי כחטיבה אחת, תומכים זה בזה, ושלב את הצבעות שלו " (צחיח אלבוכרי).


אללה ישתבח שמו ויעתלה ציווה להטיב לנשים בכלל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הייתכן כי לאחר שתפנו עורף, תחמסו את הארץ ותתנכלו לשארי בשרכם?" (סורת מוחמד:22).

 


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " "אדם שמנתק קשרי המשפחה שלו, לעולם לא יכנס לגן עדן" (צחיח מוסלם).


האיסלאם ראה בהתנהגות הטובה עם הנשים לצדקה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר "  להעניק צדקה לעני היא נחשבת לצדקה אחת, ולעני הקרוב המשפחה נחשבת לשתי צדקות, צדקה וקיום קשר חם עם בני המשפחה וסויע להם " (צחיח בן ח'וזימה).

 


אם האישה היא שכנה ומוסלמית,אז היא זכאית לשתי זכויות, זכותו של האיסלאם, וזכותו של השכן. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" עבדו את אללה ואל תצרפו לו כל שותף, וגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם ועם קרובי משפחותכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם ההלך בדרכים ועם העבדים אשר בבעלותכם. אללה אינו אוהב את היהיר והרברבן" (סורת הנשים:36).

 


 האיסלאם חייב את המוסלמים להטיב לכל השכנים, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר: " ג'בריל (המלאך גבריאל) המשיך להמליץ ​​עליי לטפל בשכן עד כדי כך שחשבתי שהשכן עומד להנחיל לו." (צחיח אלבוכארי).

 


האיסלאם אסר על המוסלמים לפגוע בשכנים, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " אני נשבע באללה שלא מאמין וחזר על זה שלוש פעמים, החברים של הנביא שאלו: מי הוא?, אמר הנביא עליו השלום: האדם שפוגע בשכן שלו" (צחיח אלבוכרי).

 


האיסלאם עשה את הבטחת זכויות האישה והסיוע לנשים הנצרכות לאחד המעשים שהמוסלמים מתחרים לעשות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " תגמול האכפתיות לעניניהם של האלמנות והמסכנים דומה לזה של הלוחם מבלחמת קדש" (צחיח אלבוכרי).

החברים של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום היו דואגים למצבם של השכנים הנזקקים, טלחה סיפר כי עקב אחרי הח'ליף השני עומר אבן אל ח'טאב בלילה וראה אותו נכנס לאחת הבתים, בבוקר הלכתי לבית זה ומצאתי אישה זקצה עוורת ונכה, שאלתי אותה: מה עשה האיש, שבא לביתך אתמול בלילה? היא אמרה: האיש הזה דואג לענינים שלי מזה זמן רב, הוא משרת אותי ומנקה את האשפה שלי, אז טלחה אמר : למה אני עוקב אחרי המעשים של עומר?.

מה שנזכר לעיל חלק מזכויותיהן של הנשים באיסלאם, אנו מאמינים שהנשים מעולם לא נהנו מזכויות במידה זו של כבוד לאורך ההיסטוריה אלא לאחר הופעתה של דת האיסלאם.

 


כל עוד אנחנו מדברים על הנשים בהקשר זה אולי מתאים לסקר חלק  מהחשדות שהועלו נגד  הזכויות של  הנשים באסלאם במטרה לעוות את תדמותו של האיסלאם אשר שמר על הכיבוד והאצילות של האישה באסילאם.


החשדות שהועלו נגד הנשים וזכויותיהן באסלאם על ידי שאיפה להקמת כנסים וימי עיון בעלי מניעים נסתרים, שמטרתה יותר מאשר רק להעניק לאישה את החופש המדומה שלה, אינני יודע  למה לא מדברים על זכויות של הילדים, הנכים, המובטלים וזכויותיהם של אנשים פגיעים משני המינים אלו שנרדפו בדתם ואמונתם ובפרנסתם ותופסים את הבתים שלהם ומגרשים אותם בכל מקום ונערכים ומקימים כנסים ואסיפות כדי לקרוא לערפדים לתת להם את הזכויות החסרים שלהם, נקודה חשובה היא למה לא מדברים על הצד המואר שמבהיר את האמיתות של דת האיסלאם, בחלק הבא נעסוק בסיכום במניעים הנסתרים האלה שדוחפים אותם לעוות את מצבה הגבוה של האישה באיסלאם.

 


1- הסתת דעת קהל הן המוסלמי והן הבלתי מוסלמי מהמזמות של בעלי האינטרסים הפרטיים והמטרות האישיים אשר גייסו כל מאמץ אפשרי להסית את דעתם של האנשים מהסוגיות החשובות, אנו כמוסלמים חושבים כי הסוגיות האלו הן סוגיות חסרי ערך כיוון שהאיסלאם פסק בכל הסוגיות והעניינים האלה, האנשים האלה רוצים להופיע בדמותם של המהגנים על זכויות האישה כדי לנצל את האימון של הנשים ולהניע אותם כמו כלי השחמט במטרה להשיג את האנטרסים האישיים שלהם.

 


2- ההתפשטות של השחיתות וחוסר המוסריות בחברות, החברה שבה מתפשט הריקבון יהיה קל מאוד לתפוס אותה ולנצל את המשאבים והאוצרות שלה לטובת האויבים, על רקע התשת הכוח האנושי שנחשבת למגן של החברה בשעשועים ותענוגים האסורים, פרופ' הנרי מכאוו אומר כי ישנם השלכות פוליטיות, תרבותיות ומוסריות למלחמה המערבית באומה הערבית ואסלאמית, המלחמה זו פגעה בנכסים, המשאבים של האומה ושללה ממנה את הדברים היקרים ביותר : הדת, אוצרות התרבות והערכים התרבותיים והרוחניים שלה.

 


הדאגה שלהם  באישה – אם הם כנים- לא מוגבלת לקרוא לזכויותיהו של הנשים בגיל מסוים ולהתעלם מהן בגיל אחר, שאלה חשובה היא איפה הקריאה והתביעה שלהם בזכויות הנשים כאם זקנה אשר נזקקה לטיפול מיוחד בגיל הקשישה. בידיעה שהאיסלאם ראה בטיפול באיש בעת ההזדקנות לאחד הדברים אשר מחזקים את הקשר בין האדם המוסלמי לבין ריבונו, בעוד שאנחנו מבחינים בהתפשטות בתי הקשישים במדינות אשר קוראות להגן על זכויות האישה. האיסלאם העניק לאישה מעמד גבוה והגן על הזכויות שלה.

 


השנאה העמוקה של הקנאים מאנשי הדתות האחרות נגד האיסלאם, סמואל זומיר ראש האגודת  ההתנצרות  בכנס ירושלים בשנת 1935, המשימה של הֲפָצַת הַדָּת הַנּוֹצרית במדינות האיסלאם לא להכניס את המוסלמים לדת הנוצרות אלא לדחוף את המוסלמי להמיר את דתו ולנתק את קשר שבינו לבין אללה וניתוק הקשר בינו לבין המוסריות שנחשבת לבסיס של האומות, ובכך המשימה שלכם היא חוד החנית של כיבוש קולוניאלי בממלכות האסלאמיות.

 


 פרופ' אחר אומר " אם יכלנו להוציא את האישה ולרכוש את האימון שלה, אז אנחנו השגנו את המטרה שלנו...?? הם משתדלים להפיץ את השחיתות וחוסר מוסריות במטרה לתפוס את מדינות האיסלאם, הם מנסים לעוות את תדמיתו של האיסלאם על ידי החשדות נגד דת האיסלאם והמוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא תנוח דעתם של היהודים, וגם לא של המוצרים, עד אם תלך בדתם. אמור, רק דרך הישר הניתנת מעם אללה היא דרך הישר. אם תנהה אחר משוגות לבם לאחר שהוענקה לך הדעת, לא יקום לך מגן ומושיע מפני אללה" (סורת הפרה:120). 

 


המטרה של החשדות האלה נגד זכויות האישה באיסלאם לעתים קרובות היא לדחוף את האישה לוותר על הכבוד והצינעות שלה ולהפיל אותה על ידי הפיכת האישה המערבית לדוגמה ומופת לנשים במדינות האיסלאם, אנו קוראים לכל אישה הן מוסלמית והן בלתי מוסלמית שקוראת את הספר זה להשיב על השאלה: האם המצב של האישה במדינות המערב בימים אלה הוא מצב נכבד או מביש ומעורר את החמלה?

 


פרופ' הנרי מכאוו אומר כי הבחורה האמריקאית חיה חיים מופקרים, היא מאבדת את התמימות שלה על רקע הכרת עשרות הנערים לפני הנישואים והופכת לאישה רמאית, האישה בחברה האמריקאית נוטה לחקות את ההתנהגות של הזכרים דבר שהופך אותה לאגרסיבית ומובלבלת שאינה מסוגלת  לחיות חיי נישואים, האימהות נחשבות לשיא ההתפתיחות האנושיות ושלב ההיפטרות מהתאוות כדי להיות עבדים של אללה יתעלה.

 

 

כל אדם שפוי מבין את מידת הניצול המלוכלך לנשים, הם מנסים על ידי כלי התקשורת הן בעיתונים והן ברדיו וטליוויזיה להפוך את האישה למוצר ואמצע ליהנות מיצר המין, האנשים אלה הם  אשר בגדו באישה והעליבו את האם והשכנה, לאמתו של דבר האנשים הם אשר קיפחו את הזכויות של הנשים ושללו ממנה את החירות שלה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " התייחסו לנשים בחביבות ".

 


המצב של האישה בחברות המערביות הוא תגובה לעוול וקיפוח הזכויות של הנשים אשר נקבע על ידי הכנסייה בימי הביניים, בעוד שהאיסלם העניק לאישה את הזכויות שלה והשווה בין הזכר והנקבה בכל התחומים חוץ מההדפה של הזכרים על פני הנקבות המבוסס על השנויים הגופניים והנפשים בין הגבר לאישה. 

 


ד"ר ג'. ליבון אומר בספרו "תרבות הערבים" " אם אנחנו רוצים לדעת את מידת ההשפעה של הקוראן בנוגע לנשים, אז אנו חייבים להבחין במצב הנשים בימי פריחת התרבות הערבית, מדבריהם של היסטוֹריוֹנים על מצבה של האישה בתקופה זו מתברר כי האישה זכתה במעמד נכבד ובזכויות הנשים באירופה בעידן המודרני. האיסלאם  הוא אשר הרים את מעמדה של האישה ולא הנצרות, הנוצרים בימי הבינים העליבו את הנשים והתיחסו אליהן בגסות לפני שילמד כיצד להתיחס לנשים ולהטיב להם מהערבים.

Previous article Next article

Related Articles with הזכויות שלה באסלאם כשכנה

 • סיכום

  Site Team

  הסיכום של מה שהסברנו לעיל הוא: האסלאם אינו דת עיוורת, שאינה לוקחת בחשבון את המצב של האנשים, וענייני חייהם

  30/03/2014 150
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
 • כיצד מאמינים בדת האסלאם?

  Site Team

  הכניסה לדת האיסלאם והאימונה בה לא מחייבת טקסים דתיים ספציפיים או מנהגים שאחד צריך לבצע הן במקמות ספציפיים והן מול

  04/06/2014 2005
הידיעה אללהIt's a beautiful day