הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם אהבה וחמלה. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם". (סורת בני ביזנטין:21).


אחת האותות שמעידות על הגדולה, החמלה והרחמים של אללה ישתבח שמו ויתעלה היא שיצר לבני האדם בתי זוג מעצמיהם כדי להשכין אהבה וחמלה ביניהם ולהרגיש במנוחה הנפשית והפיזית.


האיסלאם רואה בבת הזוג כעמוד התווך של החברה האיסלמית והיסוד הבסיסי של המשפחה והבית המוסלמי, האיסלאם חייב את בת הזוג בהתחיביות והעניק לה זכויות גם כן, בחלק הבא נתמקד בזכויות של הנשים באיסלאם.

Previous article Next article

Related Articles with הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

הידיעה אללהIt's a beautiful day