הזכות בטיפול בידלים


Site Team

האיסלאם חייב את המוסלמים לדאוג לטפוח וחינוך הילדים שלהם הן הזכרים והן הנקבות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " זה מספיק חטא לאדם להזניח את אלה אשר מכלכל אותם" (צחיח אבן חבאן).


האסלאם מחייב את הורים לקרוא לילדיהם בשמות יפים, האם זכאית לטיפול ואפוטרופסות על ילדים במקרה של הגירושין כיוון שהאישה היא אשר יכולה לספק לידלים את הטיפול, חמלה ורחמים בתקופה המוקדמת זו, עמר בן שועיב סיפר כ אישה באה לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ואמרה " הוי נביא אללה, זהו הילד שלי,  נשאתי אותו ברחם שלי בהיותו עובק, והינקתי  אותו כתינוק, ונשאתי אותו על הברכיים שלי,ואני התגרשתי מאבא שלו שרוצה לקחת אותו בכוח, אז אמר הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום" מגיע לך המשמורת על הילד שלך, כל עוד את לא מתנשאת מחדש". (אבו דאוד).


 הזכות לחמלה ורחמים, האיסלאם חייב את המוסלמים להטיב בהתנהגותם עם הילדים שלהם ולרחם עליהם, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום נשק את אל –חסן בן עלי ירצהו אללה בנכוחותו של אלאקרע בן חאבס שאמר: :" יש לי עשרה ילדים ומעולם לא נישקתי אחד מהם ", הנביא הביט בו ואמר: " מי שאין לו רחמים לא יקבל רחמים" (בוכרי).


הזכות לחינוך, ההלכה האיסלאמית ראתה בבשקת הידע בתור מצווה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "בקשת הידע היא מצווה על כל מוסלמי" (סונן בן מאגה).


האיסלאם ראה בחינוך הבנות לאחת הסיבות אשר מכפילות את השכר והתגמול מאללה ישתבח שמו ויתעלה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " מי שמטיב בטיפול וחינוך לאמה שלו וישחרר אותה ולקח אותה כאישה אללה מכפיל לו את השכר שלו" (בוכרי).

 


הזכות לשיוויון, ההלכה האיסלאמית קוראת לשוויון והצדק בהתנהגות עם הבנים ללא כל הבדל בין זכרים ונקבות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה מצווה לנהוג ביושר ולגמול חסד ולתת לקרוב המשפחה הנזקק, והוא אוסר על התועבה ועל המגונה ועל הרשעה. הוא דורש זאת מכם למען תיזכרו." (סורת הדבורה:90).


איפה אלה שאומרים שהאיסלאם קיפח את האישה?

Previous article Next article

Related Articles with הזכות בטיפול בידלים

הידיעה אללהIt's a beautiful day