הזכות של האישה בבחירת בן הזוג

Site Team

האיסלאם כיבד את דעתה של האישה בבחירת בן הזוג עד כדי כך שעשה את הסכמתה של האישה בנישואים לאחד התנאים החשובים וההכרחיים בנכונות הנישואים, האישה באיסלאם יכולה לקבל או לסרב את ההצעה לבקש את ידיה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "  אל תשיאו את האישה הגרושה או האלמנה  ללא רשותה והבתולה עד שהיא מאשרת", הם שאלו: "ואיך היא תאשר?", הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר: אם היא תשמור על שתיקה". (מסופר על ידי בוכרי).


הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי אישה שבאה לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ואמרה לו כי אביה רצה להשיא אותה לבנו של אחיו כדי להרים את מעמדו, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר כי הדבר הזה תלוי בה, האישה אמרה: אני הסכמתי על זה אבל רציתי שהנשים ידעו כי הדבר הזה תלוי בהן ואין לאבות כל סמכות בעניין הזה.


ההוראות של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום קראו לכבד ולהטיב לנשים ולבנות , הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " מי שהיה לו שלוש בנות או שלוש אחיות או שתי בנות או אחיות וכיבד אותן והטיב להן, אז אללה יכניסו לגן עדן" (צחיח אבן חבאן).


האיסלאם קרא להתעניין ולטפל בבנות בצורה מיוחדת עד כדי כך שעשה את הענקת תשומת לב לבנות אחד הדברים שמביאים להכנסה לגן עדן, גברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי אישה מסכנה באה אליה בחברת שתי בנותה, גברת עאישה נתנה לה שלושה תמרים, אז האישה נתנה  תמר אחד לכל אחת משתי בנותה  והרימה את  התמר השלשי  לפה שלה כדי לאכול אותו, שני בנותיה הפצירו בה כדי להאכיל אותם יותר, ולכן היא חלקה את התמר האחרון לשני חלקים ונתנה מחצית  לכל אחת משתי בנותיה,  דבר זה מצא חן בעיניה של גברת עאאישה ירציה אללה וסיפרה את הסיפור הזה לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " אללה יכניס אותה לגן עדן וירחיק אותה מאש גיהנום".

האיסלאם קרא לשוויון וצדק בין הבנים הן הזכרים והן הנקבות בכל העניינים , האיסלאם אסר את העדפת  את הזכר על פני הנקבה או הנקבה על פני הזכר במתנות, האיסלאם קרא גם לנהוג ביושר וצדק אפילו בנשוק הילדים,  אנס ירצוה אללה סיפר כי  איש היה יושב אצל הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום , אז בא אליו אחד הבנים שלו שנשק והושיב אותו  על ירכו לאחר מכן באה אליו הבת שלו, הוא הושיב אותה לצדו, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר לו " אתה צריך להתיחס אליהם באותה מידה".


האיסלאם הדגיש את החשיבות של טיפול ביתומים על רקע ההשפה השלילית של היתמות על המצב הנפשי, רוחני ורגשי של הילד אשר אולי מובילה אותו לסטייה ושחיתות, במיוחד בחברה שאינה מטפלת כראוי בזכותם של היתומים ואינה ממלאת את הצרכים שלהם ולא מתייחסת  אליהם בחמלה ורחמים.


האיסלאם מקדיש תשומת לב מיוחדת לרווחתם של יתומים, זכרים ונקבות כאחד, האסלאם מחייב את קרובי המשפחה המיידית של יתום לטפל בהם . אם אין קרובי משפחה , אז זה הופך לאחריות של המדינה האסלאמית לנהל את ענייניהם ולספק להם טיפול.


אללה ישתבח שמו ויתעלה הזהיר מפני גניבת רכושם של היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האוכלים בעוול את רכוש היתומים, רק האש תבוא אל בטנם, ובאש תבערה ייצלו". (סורת הנשים:10).


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " אני אוסר עליכם את הרכושים של שני החלשים: היתומים והנשים". (מסופר על ידי בוכרי), הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הזהיר בחדית' הזה מפני ביצוע שום נזק או עוול לשני החלשים אלה (היתום והאישה).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב " לכן את היתומם אל תעשוק" (סורת אור היום:9).

ההוראות של ההלכה באיסלאם עוררה במוסלמים את הרצון לערב ליתומים ולטפל בהם, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " אני ואפוטרופוס של יתומים כמו שני אלה בגן עדן, והצביע בשתי אצבעותיו  האמה ואצבע מורה".(מסופר על ידי בוכרי).


האיסלאם התעניין בטיפול בילדים הלא חוקיים שלא ידוע ההורים שלהם הן זכרים והן נקבות,האיסלאם חייב את המוסלמים והמדינה האיסלמית לטפל בילדים אלה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " יש לכם שכר על כל יצור חי" (מסופר על ידי בוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with הזכות של האישה בבחירת בן הזוג

 • בחירת בת הזוג

  Site Team

  לאיסלאם גישה מיוחדת בבחירת בת הזוג. העניין אינו מתבטא אך ורק במילוי יצר מיני, הנישואין הם הגרעין להקמת משפחה,

  14/12/2013 1449
 • מעמד האישה בחברה היוונית הקדמונית

  Site Team

  מעמדה של האישה בחברה היוונית לא היה טוב יותר ממעמדה בחברות האירופיות השונות, הם השפילו אותה, והתייחסו אליה בצורה

  14/05/2014 2338
 • מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן

  13/05/2014 1664
הידיעה אללהIt's a beautiful day