הזכות של מלוי יצר המין

Site Team

דת האיסלאם הפכה את מלוי יצר המין של האישה לאחד הזכויות הבסיסיות שלה וחייבה את הבעל לעשות את זה במסגרת ההוראות של דת האיסלאם בעניין זה, עד שלא תצטרך האישה למילוי את היצר זה בדרך אחרת מהנישואין.


סלמאן אל פאריסי סיפר כי הלך לבקר באבו אדרדאא, אז נפגש עם בת זוגו של אבו אדרדאא בעודה במצב מוזנח, כשראה את זה שאל אותה: מה איתך? היא אמרה " האח שלך מבלה את כל זמנו בתפילה בלילה ובצום ביום, ובהגעתו לאבו אדרדאא בירך אותו והגיש לו אוכל, סלמאן אמר לו: למה אתה לא אוכל איתי? אבו אדרדאא השיב: אני צם, סלמאן הפציר בו לשבור את הצום שלו, אבו אלדרדאא שבר את צומו ואכל עם סלמאן, באותה לילה אבו אלדרדאא רצה להתפלל אלא שסלמאן מנע ממנו לעשות את זה ואמר לו שישנם זכויות לגוף שלך ולאישתך, בעלות השחר קם והתפלל ויצא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום וסיפר לו על זה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "סלמאן דיבר אמת". (בוכרי).

 

ההלכה האיסלמית החשיבה את מלוי יצר המין של בת הזוג, אבן חזם אמר כי הבעל חייב לשכב עם אשתו לפחות פעם אחת בחודש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ישאלוך על אודות הנידה אמור, מטרד הדבר. פרשו מן הנשים לעת הנידה ואל תקרבו אליהן עד אשר ייטהרו, וכאשר ייטהרו, בואו אליהן כדרך שציווה אתכם אללה. אללה אוהב את החוזרים בתשובה, ואוהב את המטהרים." (סורת הפרה:222), והבעל לא חייב להתרחק מאשתו יותר מששה חודשים.


האיסלאם חייב את הבעל לשמור על הסודות האישיים של אישתו  ואסר לגלות את הסודות של הקשר המיני בינו לבין אישתו  לחברים, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " האיש הרע ביותר ביום תחית המתים הוא אשר מגלה את הסודות של אשתו" (מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with הזכות של מלוי יצר המין

הידיעה אללהIt's a beautiful day