החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

Site Team

1-  העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן עדן.


2-   העונה של העליה לרגל נחשב לאיסוף הגדול ביותר של המוסלמים מכל רחבי העולם אשר מתפללים בתפילה אחד בעודם לובשים אותם בגדים ומקימים מצווה אחת, ללא כל הבדל ביו העשירים והעניים, הלבנים והשחורים, ערבים ולא ערבים דבר שמדגיש את האחווה והאחדות בין המוסלמים.


3-   העליה לרגל מרגילה את המוסלמי להשקיע כל מאצץ הן הכספי והן הפיזי בדרכו של אללה יתעלה.


4-  העליה לרגל  מטהרת את החטאים והמעשים הרעים של המוסלמי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" מי קיים מצוות  העליה לרגל (החג) בעוד לא ביצע חטאים, אללה יסלח לו את  כל החטאים שלו" (בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

 • הסבלנות של האיסלאם לגבי העלייה לרגל

  Site Team

  אחת המטרות של מצוות העלייה לרגל היא איחוד אללה ישתבח שמו ויתעלה שבמהלכה כל המוסלמים אשר מקיימים את מצוות העלייה

  09/12/2013 1644
 • העומרה בחודש רמדאן

  Site Team

  אחד החסדים של אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לנו, היא שאללה הכפיל לנו את התגמול על העומרה ( ביקור במסגד הכעבה שלא

  06/10/2013 2091
 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  10/05/2014 1952
הידיעה אללהIt's a beautiful day