החוכמה האלוהית מהצום

Site Team

1-  הצום מרסן את התשוקות של הנפש האנושית.  

2-  הצום שומר על נפשו של האדם המוסלמי מפני המעשים והדיבורים המגונים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האדם הצם נמנע ממעשי ריבה ואם אחד גער בו יגיד אני צם" (מסופר על ידי בוחארי).

3-        באמצעות הצום ירגיש האדם בסבלם של הנזקקים והעניים שאינם מוצאים מספיק מזון, ביגוד או מקום מגורים, דבר שמאיץ אותו למלא את הצורכים שלהם.

האיסלאם העניק לאישה המיינקת את התינוק שלה וגם האישה שבהריון -שהצום עלול להזיק לה או לתינוקה - ולאנשים הזקנים לשבור את הצום ולצום בימים אחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה לא יטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה, ושכרה שמור לה כפי פעולה, ועונשה שמור לה כפי מעלליה".(סורת הפרה:286).

 

Previous article Next article

Related Articles with החוכמה האלוהית מהצום

 • החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

  Site Team

  1-  העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן

  16/06/2014 1653
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2323
 • החוכמה מאחורי בריאת בני האדם

  Site Team

  השאלה הנשאלת עכשיו היא: מה היא הסיבה של בריאת בני האדם שאללה יתעלה הכפיף להם כל אשר ביקום? אללה יתעלה הבהיר לנו

  24/08/2014 1814
הידיעה אללהIt's a beautiful day