החיים של הנמלים והתקשרותן

Site Team

החיים של הנמלים והתקשרותן

 

נא לעיין בפסוק הבא:

נאספו אל שלמה כל גדודיו ,שֵדים ובני אֱנוש ועופות ,וכולם עברו "בסך.  בהגיעם אל עמק הנמלים ,אמרה נמלה אחת ,הויהנמלים,היכנסו אל קְניכן ,לבל ירמסו אתכן שלמה וגדודיו בלא שיחושו "הַ נּמָ לִ ים- النمل 17-18

 

בעבר,ייתכן שלעגו בקוראן,וראו אותו כספר של סיפורים דמיוניים שלנמלות מדברות ומעבירות מסרים מסובכים .בעידן המודרני ,המחקריםהוכיחו כמה עובדות לגבי דרך חייהן של הנמלים ,שמקודם האדם לאידע:

(א) הנמלים קוברות את הגופות באדמה בדיוק כמו האדם

(ב) לנמלים יש מערכת מסובכת לגבי חילוק המשימות,מאחר שישמנהלים,מפקחים,עובדים בכירים ופועלים.

(ג) מפעם לפעם,הנמלים נפגשות לקשקש.

(ד) לנמלים יש כלי תקשורת חדישה.

(ה) לנמלים יש שוקים,בהם הן מחליפות את הסחורה.

(ו) הנמלים אוגרות את הגרגרים לתקופות ארוכות בחורף ,ואםהנֵ צים גדלו ,הנמלים חותכות את שורשיהם ,כאילו הן יודעותשאם נתנו להם לצמוח י ירקבו .גרגרים אלה אם נרטבו על ידי

 

מי הגשם,הן מוציאות אותם להתייב ש בשמש ,לאחר מכן הןמחזירות אותן שוב לפנים ,כאילו מבינות שהלחות גורמתלשורשים לבלוט,וזה מרקיב את הגרגרים בסופו של דבר.

______________________________________

*הוספת המשפט(לו היו יודעים ) גורם לנו לחשוב מעבר לעניין חולשת קוריו שלהעכביש שכולם יודעים

Previous article Next article

Related Articles with החיים של הנמלים והתקשרותן

הידיעה אללהIt's a beautiful day