היהודים טוענים שהם "העם הנבחר מטעם אללה"

Site Team

גם כן, היהודים והנוצרים אמרו - לפני התגלות האיסלאם- כי הם (עם אלוהים "אללה" הנבחר ), והם סבורים כי להם יש מקום רם אצל אללה, וכי כל בני האדם האחרים הם מסוג "פחות ערך". הם רואים את עצמם כאלמנט אחר, ומסתכלים על האחרים במבט גזעית, וקוראים לכל הבלתי יהודים בשם "הגויים", שמשמעותו הכופרים, עובדי האלילים, והטמאים. הם טענו כי יש להם הזכות להשתעבד את כל הגויים. אללה ישתבח שמו מבהיר את זה בקוראן הקדוש, הוא אומר: " יש בין בעלי הספר אנשים אשר אם תפקיד בידם קִנְטָר – משקל מאה רוטל – יחזירוהו לך, ויש בהם אנשים אשר אם תפקיד בידם רק דינר אחד, לא יחזירהו אם לא תתמיד לדחוק בהם. זה כי הם אמרו: אין דרך להאשימנו אם לא נכבד את הגויים. ביודעין טופלים שקר על אללה". (סורת בית עמרם : 75).

 

מפרש הקוראן, "בן כת'יר" אמר בהתייחסו לפסוק הזה: " אללה הבהיר בפסוק הזה את התכחשותם מלשלם את זכויות האומות האחרות – הגויים- כי הדת שלהם התירה להם את הכספים של הגויים". הם טענו שאללה ישתבח שמו ברא את הגויים לשרת את היהודים, לכן אללה הפריך את הטענה הזו, הוא אמר: " היהודים והנוצרים אמרו, אנו בני אללה ואהוביו, תגיד להם, אם כן, למה הוא מעניש אותכם על חטאיכם. אינכם אלא בני אדם מאשר ברא, הוא סולח לאשר יחפוץ, ומעניש את אשר יחפוץ. ולאללה מלכות השמים והארץ ואת אשר ביניהם, ואליו תוחזרו" ( סורת השולחן: 18).  

Previous article Next article

Related Articles with היהודים טוענים שהם "העם הנבחר מטעם אללה"

 • ריבון היהודים והנוצרים

  Yousef Estes

  ריבון היהודים והנוצרים   האם האלוה של המולסמים הוא אותו האלוה של היהודים והנוצרים? התשובה היא : כן

  19/11/2009 20149
 • טענות היהודים - טענת היהודים שיש להם זכות הס&

  Site Team

  טענות היהודים 1 טענת היהודים שיש להם זכות הסטורית ודתית בפלסטין הבהרנו לפני כן שבני ישראל היהודים הם צאצאי

  24/01/2010 3119
 • ספרי הקודש

  Site Team

  אללה נתן ספרים לשליחיו ונביאיו כדי שימסרו את התוכן שלהם לעמים שלהם. בספרים הללו נמצאות המילים של אללה. כל זה על

  08/01/2020 203
הידיעה אללהIt's a beautiful day