היחס אל האישה לאור הקוראן המכובד, והסונה (מנהגי הנביא) הטהורה

Site Team

לאור הטקסטים של הקוראן המכובד אנחנו מוצאים שאללה יתעלה הורה להתייחס טוב אל האישה ולכבד אותה, ולחיות אתה בדרך הטובה, אפילו עם היעלמות האהבה. אללה יתעלה אמר בספרו החחכם: " ותחיו איתן עם גרך טובה, ואם שנאתם אותן, יכול להיות שתשנאו מזהו, והנה אללה עושה בו חסד רב" (סורת הנשים : 19)

 


והנביא יברכו אללה וייתן לו שלום אמר: "....איש מאמין לא ישנא אישה מאמינה. אם הוא ישנא בה מידה רעה אהב מידה אחרת". מסופר ע"י מוסלם.


אללה יתעלה הבהיר שיש זכויות לאישה אצל בעלה, וגם הבעל יש לו זכויות אצלה. אללה יתעלה אמר: " להן (זכויות) כמו אלה אשר עליהן בדרך הטובה"(סורת הפרה : 228(


והצוואה של הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר לפני מותו, שצריך לדאוג לאישה ולכבד אותה, ולא לעשות לה עוול, ולשלול את זכויותיה, הוא אמר: "אני ממליץ לכם לדאוג לנשים".


והוא ציווה להיות סבלנים לטעויות שלה, ולסלוח לה על טעויותיה. הוא הבהיר את הטבע של האישה שעליו נבראה. הנביא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: "האישה נבראה מצלע עקום. והיא לא תתיישר לך. ואם נהנית בה, נהנית עם העקמומית שלו. ואם תנסה ליישר אותו שברת אותו. והגירושין הם השבר של האישה. (על פי אבי עוואנה)


הוא, יברכו אללה ויתן לו שלום גם אמר: "אני ממליץ לכם להיות טובים עם הנשים, כי הן נבראו מצלע עקום, והחלק העליון הוא העקום ביותר בו. אם תנסה ליישר אותו, תשבור אותו, ואם תשאיר אותו כך, נשאר עקום. אני ממליץ לכם להתייחס טוב אל הנשים". מסופר ע"י אלבוח'ארי 

Previous article Next article

Related Articles with היחס אל האישה לאור הקוראן המכובד, והסונה (מנהגי הנביא) הטהורה

 • הכאת נשים בחברות המערביות הנוצריות

  Site Team

  אוייבים רבים של האסלאם ניסו לעורר חשדות סביב האסלאם, ומזה נושא הכאת האישה. והם גוזרים מן הקוראן ומן החדית' כל

  02/04/2014 1445
 • דין האכת האישה באסלאם?

  Site Team

  מקור ההלכה האסלאמית הוא הטקסטים של הספר של אללה יתעלה והסונה הנכונה (מנהגים) של נביאו, יברכו אללה ויתן לו שלום,

  31/03/2014 1711
 • הנביא וגילוי אהבתו לבנות זוגו

  Site Team

  הנביא לא מצא פגם בכך שיודיע על אהבתו לבני ביתו כאות הערכה והוקרה להם, על אף ששליחותו נפתחה בחברה שלא הכירה במעמדה

  20/01/2014 1498
הידיעה אללהIt's a beautiful day