היסודות של האיסלאם


Site Team

מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה).


האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני עיקרונות  היסוד של ההלכה האיסלמית, המוסלמי מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הינו שליחו ועבדו של אללה, העדות זו נחשבת למפתח האימונה באיסלאם שמשמעותה:


1- אללה לבדו הוא הבורא של היקום

 

2-אללה יתעלה הוא אשר מסדר את ענייניו של היקום

 

3- אללה לבדו הוא אשר ראוי לפולחן

המשמעות של העדות השנייה היא להאמין כי הנביא מוחמד הוא שליחו ועבדיו של אללה יתעלה, עדות זו מחייבת להאמין בשליחותו של מוחמד עליו השלום בהיותו אחרון הנביאים ולציית להוראותיו. 

Previous article Next article

Related Articles with היסודות של האיסלאם

 • הערבים ללא האיסלאם לא שווים כלום

  Site Team

    הערבים ללא האיסלאם לא שווים כלום אולי יש אנשים שמטילים ספק באמיתות הדת שלהם, הספקים האלה יכולים לעלות

  27/06/2012 1736
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7472
הידיעה אללהIt's a beautiful day