היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

Site Team

משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו של אללה ולהיות מרוצה מהן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו. אין קל מזה לאללה.* לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם. אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים" (סורת הברזל:23-22).


אימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מובילה לתחושת אושר ושלווה נפשית , הנביא עליו השלום אמר: המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו. (מסופר על ידי מוסלם).


האדם הומסלמי אינו מתייאש על הזדמניות שהוחמצו לו, אם אדם הרהר לרגע במחלות הרבות המתפשטות בקרב האנשים בימים אלה, אז ימצא שרוב המחלות האלה באות כתוצאה של הצער והיגון הנובעים מהחמצת הזמנות וחוסר אימון בגזירת גורלו של אללה יתעלה שעוזרת לאדם להתגבר על הצער והיגון ודוחפת את האדם לשאיפה לעתיד.

 

Previous article Next article

Related Articles with היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day