היצור הראשון בעולם המוחשי


Site Team

כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו חיים בני האדם, אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט עניינים המובילים אותו להכרת גדולתו של בוראו, מסיבה זו, אללה יתעלה שלח את השליחים והנביאים לאנושות ברציפות והעניק להם את הידע של העולם הבלתי נראה בעניינים שמובילים את האנשים להכיר את אללה יתעלה. אם האדם השפוי אינו מסוגל להבין מה מתרחש במקום שנפרד ממנו בקיר, אז השכל שלו לא  מסוגל להבין את העולם הבלתי נראה.

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אשר ברא שבעה רקיעים זה מעל זה: לא תבחין בדבר המקלקל את השורה בבריאת הרחמן. שא עיניך וראה, היש שם ולו סדק אחד?* הבט שוב ושוב – עיניך ישובו נכלמות, יגעות." (סורת המלכות:4-3).

Previous article Next article

Related Articles with היצור הראשון בעולם המוחשי

 • היצור הראשון

  Site Team

  הקוראן הקדוש שהוא דבריו של אללה יתעלה הבהיר לנו שהעולם הזה נברא מן האין ותו לא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  23/08/2014 1884
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 3103
 • השומע

  Site Team

    השומע השומע הוא אחד השמות היפים של אללה . אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הרוצה לבוא

  25/10/2011 1477
הידיעה אללהIt's a beautiful day