היצור הראשון

Site Team

הקוראן הקדוש שהוא דבריו של אללה יתעלה הבהיר לנו שהעולם הזה נברא מן האין ותו לא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " "הוא מחולל השמים והארץ, ובהחליטו לחולל דבר, רק יאמר לו, הי והיה" (סורת הפרה: 117).


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הבהיר לנו כי המים הם היצור הראשון שנברא, המים הם המקור של כל היצורים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כל דבר נוצר ממים" (מסופר על ידי בן חבאן).

Previous article Next article

Related Articles with היצור הראשון

 • היצור הראשון בעולם המוחשי

  Site Team

  כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו חיים בני האדם, אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט

  27/04/2014 1648
 • בריאת אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אללה יתעלה ברא את אדם במטרה לאכלס את האדמה בצאצאיו של אדם הראשון עליו השלום ולהעמיד אותם במבחן כדי להבחין בין

  24/08/2014 205
 • בריאת אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אדם הוא אביהם של כל בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ריבונך אמר למלאכים, הנני שם בארץ מחליף. אמרו,

  29/04/2014 2142
הידיעה אללהIt's a beautiful day