היציבות וההתפתחות


Site Team

אסלאם הוא דת שניתנת להתפתחות, והמתאימה עם השינויים, ומעכלת את ההתפתחויות, וזה מה שעשה אותה דת מתאימה לכל זמן ומקום. האסלאם בא עם עקרונות וכללים כלליים, ובסיסים שלמים כוללים יציבים, לא משתנים או מתחלפים עם החלפת הזמן או המקום. אין שינויים באמונה או בפולחנים כמו התפילות ומספריה, והעיתוי שלהן, או הזכאת (צדקה שמוסלמי משלם לפי אחוזים קבועים מראש), וכמותה ומי חייב לשלם אותה, והצום וזמנו, והעלייה לרגל ואיכותה וזמנה, והדינים של האסלאם....וכו'.

 

דברים מתחדשים מחפשים אותם בקוראן, ובסונה (מסורת הנביא), אם מוצאים אותם עושים לפיהם. ואם לא מוצאים אותם בהם, חיפשו במחקרי המדענים הרבנים, בכל זמן ומקום למען האניטרס הכללי, ומה שמתאים להתחייבויות הזמן שבהם נמצאים, ולפי נסיבות החברה. וזה קורה דרך העיון במה שיש בקוראן והסונה, וחשיפת דברים חדשים לכללי ההלכה, הלקוחים מהקוראן והסונה, כדי להגיע אל מה שיהיה מועיל לאנושות, ולא מתנגש עם כל טקסט חוקי, עד שהאסלאם יתאים לכל תקופה, ולכל צרכי כל חברה. אלה היו ההוראות של הנביא (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם ), על ידי לימוד מועאז בן גבל לפני ששלח אותו אל תימן לקריאתם להיכנס אל האסלאם, הוא אמר לו:

 

"מועאד', איך תשפוט בינם? ענה: לפי הספר של אללה. הנביא אמר: אם לא תמצא בספר שלא אללה? ענה: לפי המסורת של שליחו. הנביא אמר: אם לא תמצא במסורת של הנביא? מועאז ענה: אשתדל לפי הדעה שלי, ולא אהסס. פניו של הנביא נהרו, ואמר: ברוך השם שהשליח של הנביא הגיע אל מה שירצה את הנביא."

Previous article Next article

Related Articles with היציבות וההתפתחות

 • סיכום

  Site Team

  במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי  היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה

  18/12/2013 164
 • האימונה בספרים

  Site Team

  היסוד השלישי האימונה בספרים אשר הורדו מעם אללה שנחשבים לדרך הברורה בחייו של אדם מאמין שממנה שואב את הצידה הרוחנית

  21/06/2014 1869
 • שמשות בולעים את הכוכבים שלהם

  Abduldaem Al-Kaheel

      שמשות בולעים את הכוכבים שלהם המדענים גילו כי היקום אינו שקט כפי שאנו מדמיינים, אלא שיש

  15/12/2009 7978
הידיעה אללהIt's a beautiful day