היקום הוא אריג קוסמי מדויק

Site Team
Article translated to : العربية

היקום הוא אריג קוסמי מדויק

אחד הרגעים המדהימים ביותר שבו יגלה האדם המאמין אחד הנסים החדשים בספרו של אללה יתעלה, וכשיבין משמעויות חדשות של אחד הפסוקים של אללה ישתבח שמו, או כשייזכר בפסוק הקוראני שבו אומר אללה: " אמרו. התהילה לאללה. הוא יַראה לכם את אותותיו, ואותם תדעו. ריבונך לא יסיח דעתו מאשר תעשו " ( סורת הנמלים: 93 ) .

הסיפור שלי עם סדרת המחקרים אלה התחיל כאשר עמדתי על פסוקים בקוראן הקדוש שאין להם פירוש מבחינה היגיונית או מדעית, ולאחר מסע של חיפושים באתרי האנטרנט המדעיים המעוניינים במדעי האסטרונומיה, החלל והיקום, אז הופתעתי כאשר גילתי כי הקוראן הקדוש דיווח לנו על הגילויים של המדענים בבהירות ודייקנות מרבית!

כאשר החלו המדענים לגלות את היקום קראו לו בשם " חלל " מכוון שחשבו כי היקום ריק, אלא שלאחר התפתחות הידע שלהם ביקום יכלו המדענים לראות את המבנה של היקום בדייקנות מדהימה, והבחינו באריג קוסמי מדויק מאוד והחלו לקרוא לו בשם "המבנה" .

הם כבר החלו לראות מבנה הנדסי מדויק, הגלקסיות והתרכזותן מהוות אבני בנייה ובסיס למבנה זו, הגלקסיות משתתפות עם האבק הקוסמי והעשן הקוסמי להוות מבנה שלם .

המדענים החלו גם כן לדבר על הארכיטקטורה של היקום ולהשתמש במונחים חדשים שאיננו מכירים, כגון גשרים קוסמיים והחומות הקוסמיות, הם דיברו גם על חומר בלתי נראה שקראו לו החומר האפל ששורר ביקום ומשתלט על חלוקת הגלקסיות בו ומהווה הגשרים שמקשרים את הגלקסיות אלו אחד עם השני ..

הם החילו גם כן להשתמש במונחים מוזרים, התמונות שצולמו על ידי הסופר מחשב הראו כי הגלקסיות מעטרים את היקום כמו פניני המחרוזת, המדענים גילו דברים רבים ועודם מגלים.

בכל יום המדענים מפרסמים מחקרים חדשים ומוציאים מיליארדים של דולרים על הגילויים האלה, אפילו הם מדגישים את הגילויים האלה דרך אלפי המחקרים המדעיים המפורסמים על דפי אתרי האנטרנט, מגזינים וכתבי העת המדעיים .

 רבים הם הפסוקים שמשכו את תשומת לבי לזמן ארוך, אז התחלתי להרהר ביופי ובהדר של הפסוקים האלה והתבוננתי בדייקנות של בנייתה, הסגנון המקסים והמשמעות, וחשבתי על הנפלאות והנסים של הפסוקים האלה .

למה לא!! בעוד שאנו מדברים על הספר הגדול והיפה ביותר, הלוא הוא הקוראן הקדוש ספרו של אלל יתעלה שבו דיווח לנו על הידע שלו, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " ואולם אללה מעיד על אשר הוריד אליך ממרומים. הוא הוריד אותו על דעתו, וגם המלאכים יעידו, אך אין עד כאללה " ( סורת הנשים :166 ) .


כאשר אנו מסתכלים על השמים דרך הטליסקופים ,אנו רואים מבנה מדויק של כוכבים, גז, אבק ועשן. הכוכבים מופיעים בצבעים בורקים שמעטרים את השמים!!

קורא יקר הרהר איתי בגודל המבנה הקוסמי הזה והרהר איתי גם בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: " מה קשה יותר לבורא: אתכם או את הרקיע? הוא נטה אותו * ואת כיפתו הגביה ועיצב "
(סורת המושכים : 27 – 28 ) .


קוראים יקרים, חשבו איתי בגודל המבנה הקוסמי, יש מיליוני מיליונים של כוכבים, גלקסיות והעשן הקוסמי שממלאים את כל רחבי היקום ללא כל פגם אן הפרעה, הדבר המעיד על גודלת  בורא היקום יתעלה ויתהלל, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: "אשר ברא שבעה ריקיעים זה מעל זה: לא תבחין בדבר המקלקל את השורה בבריאת הרחמן . שא עיניך וראה, היש שם ולו סדק אחד ? * הבט שוב ושוב – עיניך ישובו נכלמות, יגעות." ( סורת המלכות :4-3 ) .

זהו הידע של אללה שיודע את סודות היקום, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "אמור, הורידו ממרומים היודע כל רז בשמים ובארץ. הוא סולח ורחום " ( סורת הפורקאן :6 ) .

דבר מוזר הוא שהקוראן הקדוש דיווח לנו בדייקנות על עובדות היקום שאנו רואים היום !! הראיות הנזכרות במחקר זה בתור הוכחה נחרצת לכך. במחקר זה נזכיר באופן מילולי את האמירות של החוקרים המפורסמים מכל רחבי העולם, ובשפת האם שלהם, ועל פי מה שפורסם על דפי האתרים שלהם באנטרנט עד שיהיה ניתן לכל אדם להרהר באמירות אלו באופן ישיר, במקביל נהרהר ונסתכל בדבריו של אללה יתעלה בלי ליחס משמעויות אחרות לפסוקים.

אז, נבחין בהתאמה המלאה בין הגילויים של המדע המודרני לבין מה שנזכר בקוראן הקדוש מזה מאות שנים .

Related Articles with היקום הוא אריג קוסמי מדויק

 • היקום אבני בנייה

  Site Team

  היקום אבני בנייה עכשיו נציג דוגמה למילים שמדעני המערב השתמשו בהן לאחרונה, המילים אלה נזכרו בקוראן הקדוש מזה

  03/12/2009 3815
 • התפתחות העובדות המדעיות

  Site Team

  התפתחות העובדות המדעיות במאה השביעית, כאשר הורד הקוראן הקדוש, חשבו האנשים כי כדור הארץ הוא מרכז היקום, וחשבו

  03/12/2009 2434
 • המבנה והקישוט של השמיים

  Site Team

  המבנה והקישוט של השמיים המבנה והקישוט של השמיים הם אחד הנסים של אללה ביקום. הקוראן הקדוש דיווח לנו על הרבה

  15/12/2009 6255
הידיעה אללהIt's a beautiful day