הכאת נשים בחברות המערביות הנוצריות

Site Team

אוייבים רבים של האסלאם ניסו לעורר חשדות סביב האסלאם, ומזה נושא הכאת האישה. והם גוזרים מן הקוראן ומן החדית' כל הפסוקים והאמרות שמגיבים על חשדותיהם, ומשאירים רק את מה שמשרת את חשדותיהם. את המילה "הכאה" הם מזכירים לבד כדי לעורר את החשדות שאין להם כל בסיס מן האסלאם, זאת ע"י תחבולותיהם ומזימותיהם. והם מתרחקים מאוד מן האמת והאובייקטיביות. והנושא לא מועלה באופן שלם אבל באופן חסר, מה שמביא לבלבול ואי הבנה, והם רוצים בזאת לשרת את עלילותיהם נגד האסלאם. הם טועינם שהם מתורבתים בהתייחסותם אל האישה, ועם נשותיהם במיוחד. אבל, במציאות הם העלימו עין מהעובדות הבאות:

 


ראשית: אסלאם הוא הדת היחידה שציינה את יחס החמלה והאהבה בין בני הזוג. האסלאם הוא הדת היחידה שמונעת תקיפת האישה הן בפועל או במילים: ) " אחד מאותויו שיצר לכם נשות מעצמכם, כדי תדבקו בהן, והשכין ביניכם אהבה וחמלה" (סורת הרומאים : 21).

 


שנית: האסלאם הוא הדת היחידה שביקרה את הכאת האישה והעלבתה, והשפלתה מלפני אלף וארבע מאות שנה. וחשב את זה חסרון של הגבר. הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: "הטוב הוא שמתייחס טוב אל הנשים, והנבזה הוא זה שמשפיל אותן".


אם נעיין בספר הקדוש של הנוצרים, הן בתנ"ך והן בברית החדשה, לא נמצא כל אזכור, מרחוק או מקרוב, לאיסור הכאת האישה.


שלישית: האסלאם קרא להתייחס טוב אל האישה. וכל הפסוקים של הקוראן, והחדית'ים הקשורים אל היחס בין בני הזוג קוראים אל היחס הטוב בין בני הזוג. אללה יתעלה אמר: " להן (זכויות) כמו אלה אשר עליהן בדרך הטובה"(סורת הפרה : 228(.


רביעית: האסלאם עשה מן היחס הטוב האנושי בין בני הזוג, מה שמחייב את הטוב והשכר. הנביא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: "אין אתה מוציא כסף שמצפה לטוב של אללה ממנו, אלא ואללה גמל לך, אפילו הלחם שאתה מאכיל לאשתך". מסופר ע"י אל-בוח'ארי.

 


חמישית: האיסלאם התיר את הכאת האישה כיוצא מן הכלל, ולא כבסיס, ובתנאים שמונעים את הבעל מלהשתמש במכות כפתרון אלא בתנאים חורגים, וכפתרון אחרון למנוע רע יותר גדול, מכיוון שלא כל האנשים הן אותו דבר בכל הזמנים, ובכל החברות, ובכל המשפחות. את מה שטוב לחברה מסויימת יכול להיות לא טוב לחברה אחרת, ואולי יזיק במקום לתקן. ומה שטוב עם אישה יכול להיות לא טוב עם אישה אחרת בחברה אחרת, או בזמן אחר אפילו אם אתה מנסה להתאים אותו. וזה אחד מן הכלליות של האסלאם והתאמתו לכל האפשרויות.

 


שישית: תופעת האלימות במשפחה נפוצה מאוד ברוב המדינות המתקדמות בעידן החדש. כמה אנשים נוצריים הכו ותקפו בפומבי את נשותיהן בפני האחרים בשדה תעופה, או במסעדה, או במסבאה, אפילו ברחוב בפני כל עובר ושב. אלה לא סודות אבל ידיעות מן כלי התקשורת.

 


כמה נשים נוצריות מערביות באמריקה, קנדה, אירופה, ואוסטרליה הלכו לתחנות המשטרה כדי להתלונן נגד בעליהן שהכו אותן. תלונות אלה מתקבלות רק כאשר יש הוכחות ברורות כמו שציינו לעיל, כמו שברים בעצמות, חבלות מתחת לעין, או בפנים כתוצאה למכות. ומי שחוקר את הנתונים הרשמיים בתחנות המשטרה באמריקה ואירופה, ואוסטרליה, יעמוד על זה. 

Previous article

Related Articles with הכאת נשים בחברות המערביות הנוצריות

 • הכאת נשים בדתות אחרות

  Site Team

  עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן, או מקום מסויים, או חברה מסויימת, אבל זה דבר שנמצא בכל החברות, בכל הדורות בלי

  02/04/2014 1456
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
 • קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

  Site Team

  בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של

  21/05/2014 1671
הידיעה אללהIt's a beautiful day