המדענים מדגישים את אי ידיעתם סודות היקום

Abduldaem Al-Kaheel
Article translated to : العربية English

המדענים מדגישים את אי ידיעתם סודות היקום

 

המדענים עדיין מחפשים את סודות היקום, אבל בסופו של הדבר ולמרות ההתפתחות הגדולה הזאת, המדענים מודים בכך שאינם יודעים יותר מסודות היקום, האם הקוראן הקדוש הצביע על כך ?

 

ככל שהתפתח המידע והתפתחו הגיליויים הקוסמיים ככל שהמדענים הבינו את חולשתם וחוסר יכולתם מול גדולתו של היקום, והבינו גם כן את אי ידיעתם בסודות היקום ובנסים שלו, וכל אשר התפתח המידע יישאר המידע של המדענים מוגבל קצת. הקוראן הקדוש הדגיש את הדבר הזה בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: " ישאלוך על הרוח. אמור,הרוח היא דבר ריבוני, ואתם קיבלתם אך מעט מן הידע" (סורת המסע הלילי : 85 ) .

מדעני המערב מודים היום שהידע שלהם ביקום מוגבל וכי הם עדיין לא גילו סודות רבים ביקום, יוהן דיטריש פורנר מנהל מרכז התעופה והחלל בגרמניה אומר שלמרות ההתקדמות הגדולה שבעולם אלא שהמדענים לא גילו יותר 5% מסודות היקום המדהים הזה.

דבר מוזר הוא שהמדענים לא הבינו אלא  5% מכלל הגילויים הקיים עכשיו בעוד שנשארים 95% בלתי ידועים שאפשר לכנות אותם חומר אפיל ואנרגיה בלתי ידועה. פורנר חזה קיומם של יצורים קוסמיים חיצוניים שלא ניתן לבני האדם לזהות אותם דרך האמצעים וחוקי הטבע הקיימים היום.

הנה מייקל גריפין מנהל סוכנות התעופה והחלל האמריקנית נאס"א מסרב לאמץ את הרעיונות של קיומם של יצורים קוסמיים, גריפין אומר שזה דבר דמיוני שאין לו הוכחה מבחינה מדעית אלא שדבר זה עוזר בהבנת בני האדם ליקום. שני המדענים מגנים על העליות היקרות של הפרויקטים של החלל וטיסות מעבורות החלל, המחקרים אלה מספקים שירותים רבות לבני האדם, לדוגמה, המטוסים טסים עתה בעזרתם של מכשירי ניווט המחוברים בלווינים, גם כן יש הרבה תחומים שנסמכים בעבודה שלהם על מחקרי מידע החלל כמו ערוצי הטלווזיה הלווינים, התקשורת, תחזיות מזג האוויר ומחקרים רפואיים אודות מחלות מערכת החסינות ומחזור הדמים. 

 

שני המדענים חושבים שאין כוכב לכת אחר מלבד כדור הארץ שאפשר לבני האדם לחיות על פניו בזמן הנוכחי, לדעתם של שני המדענים שהרצון לחשוף את המסתורין ידחוף את האנשים להמשיך בחקירה בעתיד. אנו אומרים שהידע של בני האדם אודות היקום מהווה פחות מ- 5 % מכיוון שיש הרבה כוכבי לכת שלא ניגלו עד כה, ויש הרבה עולמות שלא נגילו על ידי המדענים כמו עולם המלאכים ועולם השדים ועוד !!

 

למרות שחלק מהמדענים חושבים שהרעיון של היצורים הקוסמיים לא קיים בכלל במציאות, אלא שיש רצון דחוף בתוכם לחפש את היצורים האלה, הדבר הזה מעיד על כך שיש הרבה שאלות שמעסיקים את האדם אודות יצירת היקום כמו מי יצר את היקום?

למה נוצר היקום ?

והאם ישנם יצורים אחרים?

לא יכול להיות שהאדם רכש את השאלות האלה מהטבע, אלא שאללה יתעלה בורא האדם הוא אשר שם אותן בלבו של האדם, וכאן אולי נבין משמעות חדשה לפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: "ריבונך נטל מבני האדם, מתוך גבם, את יוצאי חלציהם, והעמידם להיות עדים עצמם. האין אני ריבונכם? אמרו, עדים אנו כי כן הדבר. פן תאמרו ביום תחיית המתים, לא נתנו דעתנו לכך" ( סורת אלאעראף : 172 ) אנו יכולים לומר שאללה ישתבח שמו כלל את כל המערכות החיוניות להמשך החיים ולהבין את יכולתו של אללה הבורא יתברך ויתעלה בכל תא מתאי הגוף שלנו!! זאת אומרת שמטבע הבריאה של האדם לשאול על סוד הבריאה, ולשאול גם כן על יוצר היקום, ולמה נמצא בחיים, לאן הוא הולך ומה אחרי המוות ...

הטבע לא כלל את כל השאלות האלה בתוכו של האדם, אלא שאללה יתעלה הוא אשר עשה את זה, הוא אמר: " .. האין אני ריבונכם? אמרו, עדים אנו כי כן הדבר .. " ( סורת אלאעראף : 172 ) אללה יתעלה כלל את השאלות שמובילות האדם להאמין בו במעמקי התאים שלו לפני בריאת האדם, אלא שהאדם מתייהר ומכחיש!!  

הודאת המדענים בחוסר הידע שלהם על היקום למרות ההתפתחות הגדולה של העידן המודרני, מעידה על כך שאללה יתברך ויתעלה הוא בורא היקום, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אללה-אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ושינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו. כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ. ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב" (סורת הפרה : 255 ) הוא אומר בפסוק אחר: "לא הנחתי להם להיות עדים לבריאת השמים והארץ ולא לבריאתם שלהם, ולעולם לא הייתי לוקח את המתעים כעוזרי " ( סורת המערה :51 ) כל אשר ניסו בני האדם לעולם לא יידעו את הסודות של היקום אלא כפי שירצה אללה.

 

קוראים יקרים הרהרו איתי בפסוק הזה, אני רוצה לומר שהפסוק הזה מעיד על כך שהגילויים של המדענים בתור ניסיון להבין את היקום, אלא שאללה לבדו הוא אשר יודע את  העובדה המוחלטת, העובדה הזאת נזכרה בספרו של אללה מכיוון שהוא ספר העובדות, וכאשר נהרהר בפסוקי הקוראן הקדוש מבחינה קוסמית אז אנו מנסים להבין את הפסוקים האלה, זאת לא אומרת שההבנה שלנו נכונה במאה אחוזים אלא שזה נחשב לאגתיהאד ( השתדלות לדעת ולהבין ). 

אנו אומרים שהמדענים לא יכלו להגיע לאמת אם לא יקראו את הקוראן הקדוש וילכו בעקבות ההוראות שלו, הקוראו הקדוש מדווח לנו על העובדות וקובע לנו את היסודות המדעיות לחקירה בעוד שאנו רואים את המדענים מתלבטים במחקרים שלהם ללא מטרה או כללים, אלא שהקוראן הקדוש קובע לנו את המטרה ומראה לנו את הדרך, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, קומו והתהלכו בארץ וראו כיצד ברא לראשונה. אחר ייצור אללה את היצירה האחרונה, הן אללה הוא כל-יכול " ( סורת העכביש: 20 ) הפסוק הזה מורכב מארבעה חלקים:

1- (אמור, קומו והתהלכו בארץ ) הדרכה אלוהית ללכת באדמה ולחפש ולגלות, אבל מה אנו מגלים? התשובה נמצאת בחלק השני של הפסוק .

 2- (וראו כיצד ברא לראשונה ) אללה קבע לנו שיטת החיפוש, כלומר להתבונן בסודות תחילת הבריאה ויצירת היקום, אלא למה אנו מסתכלים ומה המטרה? התשובה נמצאת בחלק השלישי של הפסוק.

3- (אחר ייצור אללה את היצירה האחרונה ) כאן אנו מוצאים את המטרה של החקירה הלא הוא ההכרה שאללה יתעלה מסוגל לברוא את היקום מחדש כמו שברא אותו בתחילה!

4- (אללה הוא כל-יכול " ) זאת המטרה השניה שהיא להבין שאללה יתעלה הכל יכול, אללה מסוגל לברוא היקום ומסוגל גם כן ליצור את הבריאה מחדש ומסוגל לדון אותם על מעשיהם, בן אדם אל תתאבל מכוון שאללה ייתן לך את זכותך בעולם הזה ובעולם הבא .

 

Previous article Next article

Related Articles with המדענים מדגישים את אי ידיעתם סודות היקום

 • השמירה על סודות המשפחה

  Site Team

  חיי המשפחה גודשים תמיד סודות שיש לשמור עליהם בקפדנות, דווקא סודות שמחסלות את הבושה, הנביא עליו ברכה ושלום אמר:

  21/01/2014 1381
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 2904
 • הבכי של השמים

  Site Team

  הבכי של השמים אחד הדברים המוזרים ומעוררים את תשומת הלב שהמדענים ובמיוחד פרופסור וטיל מצהירים שהם " יכולים

  03/12/2009 3585
הידיעה אללהIt's a beautiful day