המערכת הצבאית באיסלאם נלחמה בעוול וקראה לצדק

Site Team

המוסלמים לעולם לא היו שוחרי מלחמה, דבר שמעיד על כך הוא הצטיינותם של המדענים המוסלמים במדעים רבים כגון מתמטיקה, טכנולוגיה, רפואה, אסטרונומיה, ספינות, אדריכלות, עיצוב ואמנויות אחרות, בעוד שלא התענינו במדעי המלחמה, ולא השתדלו לפתח את המדעים אלה כדי להתכוננן להגן על האיסלאם בפני האויבים אשר מקפידים להפיץ את השחיתות על פני האדמה. אללה חשתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו, וסוסים רתומים לקרב, אשר בהם תזרעו מורא בלב אויב אללה ואויבכם, ובלב אחרים מלבדם אשר לא תכירום, אך אללה יכירם. כל אשר תוציאו למען אללה, תושב לכם תמורתו במלואה, ולא תקופחו." (סורת המלקוח:60). 

האיסלאם, כפי שהסברנו קודם לכן, הוא דת אלוהית של כניעה לאללה ישתבח  שמו ויתעלה, דת האיסלאם שוחרת שלום, ומלמדת רחמים. למרות שהאסלאם קורא לאינטראקציות שלום עם כל עמים בכל המדינות, אלא שהמעורבות במלחמה עשויה להיות נחוצות בזמנים כתרופה סופיהת. אללה ישתבח שמו ויתעלה הגביל את היציאה למלחמה בחמישה מקרים . לאור העובדה שזה לא נקרא מלחמה, אלא "ג'יהאד" על פי טרמינולוגיה אסלאמית, ההבדל המהותי בין המלחמה והג'יהאד הוא כי המטרה של "ג'יהאד" היא להגן על המוסלמים ולקבל את זכותם  להפיץ את המסר האוניברסלי של דת האיסלאם.  

 המלחמה באיסלאם עשויה להיות להגנה מפני תוקפנות ולא במטרת נקמות, קולוניאלית, שליטה, גזל וגניבת חומר ומשאבים של עמים אחרים, ישנן רק חמישה סיבות לג'יהאד באיסלאם, כדלקמן:  

 

1-   הגנה עצמית: וההגנה על המשפחה והמדינה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:

"הילחמו למען  אללה באלה אשר יילחמו  בכם, ואל תשלחו יד. אללה אינו אוהב את השולחים יד." (סורת הפרה:190 ).

2-   ההגנה על האנשים המקופחים, דבר זה הופך את המלחמה בדת האיסלאם לדבר אנושי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"מה לכם כי לא תילחמו למען אללה ולשם האנשים והנשים והילדים הנרדפים, האומרים, ריבוננו, הוציאנו מן העיר הזאת אשר בני עוולה הם יושביה, ותן לנו מאתך מגן, והקם לנו מאתך מושיע." (סורת הנשים:75).

3- במקרה של הפרת ההבטחות וההתחייבויות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:

"אם יפרו את שבועותיהם לאחר שהתחייבו לקיימן ויטילו דופי בדתכם, כי אז הילחמו בראשי הכפירה, כי אין הם מכבדים שבועות, למען יחדלו.* האם לא תילחמו באנשים אשר הפרו שבועותיהם וזממו לגרש את השליח? הן מלכתחילה היו הראשונים להתגרות בכם. האם יראים אתם מפניהם? הן ראוי לכם יותר לירא את אללה, אם מאמינים הנכם." (סורת  ההצהרה:13-12).

4- במקרה של הענשת החברה העוולה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"בפרוץ סכסוך בין שתי סיעות מאמינים, פייסו ביניהן, ואם תינכל האחת באחרת, הילחמו במתנכלת עד אשר תסכים לפנות לפסק אללה. וכאשר תסכים, פייסו ביניהן ביושר ועשו צדק, אללה אוהב את עושי הדצק." (סורת החדרים : 9 )

5- במקרה של הגנה על הדת מפני השחיתות של אלה אשר עומדים בפני הפצת האיסלאם, והקריאה להאמין בדתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.  

 

דת האיסלאם אינה קוראת למלחמה למען מטרות אמפריאליזם, הפגנת שרירים, תפארת ושאיפות אישיות אלא למען הפצת השליחות של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"אל תהיו כמי שיצאו ממושבותיהם מדושני עונג בבקשם להתפאר בפני האנשים" (סורת המלקוח:47).

Previous article Next article

Related Articles with המערכת הצבאית באיסלאם נלחמה בעוול וקראה לצדק

 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1669
 • הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה   הספר זה של ד''ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של

  11/11/2013 1896
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1621
הידיעה אללהIt's a beautiful day