המקור של הקוראן הקדוש


Site Team

Article translated to : العربية English Español

המקור של הקוראן הקדוש

כופרי מכה האשימו את השליחות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, הם טענו (שהשטן הוא הוא אשר הוריד את הקוראן על מוחמוד עליו השלום), אלא שבעודם מפיצים את הטענות האלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה הוריד את התשובה הנחרצת על אותן הטענות, בשני הפסוקים בסורת הקולמוס:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הכופרים כמעט שהפילוך במבטיהם, כאשר שמעו את דבר- התוכחה, ואמרו, אחוז שד הוא. * ואולם אין הוא אלא דבר-תוכחה אל שוכני העולמים." (סורת הקולמוס: 52-51).

זאת היא התשובה הנחרצת על כל הטענות המופרכות האלה, למעשה, ישנם הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מציגים תגובה נחרצת על אלה שטוענים שהשדים הם אשר יורדים בהתגלות על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " לא השטנים הורידוהו ממרומים: * הם אינם ראויים לו, ולא יצילחו בזאת, * כי מנועים הם מלהאזין." (סורת המשוררים: 212-210).

ובפסוק אחר אומר אללה ישתבח שמו: " בקוראך בקוראן, בקש מחסה באללה מפני השטן הארור" (סורת הדבורה: 98).

ואמר עוד: "האם לא יתבוננו בקוראן? אלמלא בא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר." (סורת הנשים: 82).

Related Articles with המקור של הקוראן הקדוש

 • מצוי החלופות

  Site Team

    מצוי החלופות     האמינות המלאה בתקיפותיו ויציבותיו של הקוראן הקדוש טמונה באימון

  07/09/2010 3408
 • האמבריולוגיה

  Site Team

    מזה שנים רבות , קבוצה של אנשים בערב הסעודית אספו את פסוקי הקוראן הקדוש שמדברים על בריאת עוברים ברחם ושלבי

  05/09/2010 3626
 • הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי?

  Site Team

  הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי? יש אות חשוב בפסוקי הקוראן, הקוראן קבע את מי שיגלה את העובדה של

  03/12/2009 3672
הידיעה אללהIt's a beautiful day