המשמעות של ייחוד אללה

Site Team

זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא בראתי את השדים ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני" (סורת הזורות:56).


ייחוד אללה הוא האימונה של הנביאים והשליחים עליהם השלום מאדם הראשון ועד אחרון הנביאים הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלא שגילינו לו לאמור, אין אלוה מבלעדי, לכן עבדוני" (סורת הנביאים:25).

Previous article Next article

Related Articles with המשמעות של ייחוד אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day