הנביא עוזייר עליו השלום


Site Team

Article translated to : العربية

הנביא עוזייר עליו השלום

הוא אחד מנביאי בני ישראל, אללה המית אותו למשך מאה שנים והחייה אותו לאחר מכן, והוא אשר חידש את דתם של בני ישראל ולימד אותם את התורה לאחר ששכחו אותה.

תולדות חייו:

עברו הימים על בני ישראל בפלסטין, רבים מהם סטו מדרכו של  אללה יתעלה ויתהלל. ולכן רצה אללה לחדש להם את הדת לאחר שאבדו את התורה  ושכחו הרבה פסוקים ושלח להם את עוזייר עליו ברכה ושלום .

אללה ישתבח שמו ציווה עליו ללכת לאחד הכפרים, הוא הלך לכפר אלא שמצא אותו שממה ואין בו שום אדם, אז הוא עמד תוהה ושאל איך אללה שולח אותי לכפר ריק שאין בו אנשים, הוא חיכה שאללה יחיה את אנשי הכפר הזה שוב לעיניו, כי הוא נשלח אליהם, אולם אללה המית אותו מאה שנים כאשר לקח את נשמתו בעודו ישן, והחייה אותו לאחר מכן והתעורר עוזייר משינתו.

אללה שלח לו מלאך בצורת אדם אשר אמר לו "כמה זמן עבר עליך?

עבר עלי יום אחד או מקצתו (השיב עוזייר)

ישנתי יום או כמה ימים לכל היותר (הוסיף עוזייר)

לא כי עברו עליך מאה שנים ( אמר המלאך )

הוסיף המלאך כהצבעה על נסו של אללה יתגדל ויתהלל: "הבט אל המזון והמשקה שלך- לא התישנו, והבט אל חמורך ".

הוא ציווה אותו להבט במזון  שלו שנשאר לידו מאה שנים ללא שינוי, ראה עוזייר את המזון בלתי פגום, לא הסריח ולא השתנו טעמו או ריחו. ולאחר מכן הצביע על חמורו וראה אותו מת והפך לעור ועצמות, המלאך הסביר לו את משמעות הדבר : "כך נעשה אותך לאות לאנשים", המלאך סיים את דבריו בדבר מופלא "עתה הבט אל העצמות כיצד נקימן ואחר כך נכסה אותן בשר " עוזייר הביט אל החמור שלו וראה כי עצמותיו נעות ומצטברות וחוזרות שוב לצורת החמור ולאחר מכו החיל הבשר לכסות אותן אחר כך בעור ובשיער והושלם החמור לעיניו.

אללה ישתבח שמו מודיע לנו על מה שאמר עוזייר במצב הזה
" לאחר שנתברר לו הדבר אמר, יודע אני כי אללה כל-יכול " .

עוזייר עליו השלום יצא לכפר וראה אותו מיושב ומלא אנשים, הוא שאל אותם, האם אתם יודעים את עוזייר ?

כן אנו יודעים אותו, הוא מת ממאה שנים (הגיבו האנשים)

הוא אמר להם אני עוזייר !!

הם לא האמינו לו והביאו זקנה מופלגת ושאלו אותה על התכונות הפיזיות של עוזייר, היא תיארה אותו להם אז הם נכחו לדעת שהוא עוזייר .

עוזייר החיל ללמד אותם את התורה, והחילו האנשים להתעניין בו ובדת הזו מחדש, ואהבו אותו אהבה חזקה והקדישו אותו עד כדי כך שאמרו שהוא בנו של אללה - " היהודים אומרים, עוזייר הוא בנו של אללה"  המשיכו היהודים בסטייה שלהם ובקידוש עוזייר בהיותו  בנו של אללה יתעלה – הם עדיין מאמינים בזה עד היום- וזה ממעשי הכפירה שלהם.

Next article

Related Articles with הנביא עוזייר עליו השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day