הניצחון, העבד בפני האדון

Site Team

השנים עברו ....

הנה הנביא מוחמד חוזר לעיר מכה עם עשרה אלפים מהמוסלמים

הוא פנה קודם כל לכעבה ...

הכעבה, המקום שהכופרים מלאו אותו באלילים שלהם .

אולם, היום אין מקום לעוזא, אללאת, הובל ...

מאז היום לא יעבדו האנשים את האלילים האלה ....

שום אדם לא ישתחווה לאלילים האלה ... 

האנשים יעבדו את אללה האחד והיחיד. שאין כמוה דבר ...

הנביא נכנס לכעבה, ועימו בילאל

בפתח מצא ספסל לנביא עליו השלום, שאותו עבדו הכופרים.

הנביא כעס מזה

הנביא הורה לבילאל לעולת לכעבה ולקרוא את (האזאן)

 

אללה אכבר   אללה אכבר

אללה אכבר אללה אכבר

אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה

אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה

אני מעיד שמוחמד הוא שליח אללה

אני מעיד שמוחמד הוא שליח אללה

מהרו לתפילה

מהרו לתפילה

מהרו להצלחה

מהרו להצלחה

אללה אכבר   אללה אכבר

אין אלוה מבלעדי אללה

 

משמעות האזאן:

الله أكبر

אַללַהֻ אַכְּבַּר =  אללה הוא הגדול מכול

أشهد أن لا اله إلا الله 

אַשְהַדֻ אַנַּ לַא אִלַּאהַ אִלַּא אלְלַה 

אני מעיד שאין אלוהים מבלעדי אללה

أشهد أن محمدا رسول الله 

אַשְהַד אַנַּ מֻחַמַּדַן רַסוּל אלְלַה 

אני מעיד שמוחמד הוא שליח אללה

حي على الصلاة 

חַיַّ עַלַא (א)-צלַאת 

מהרו לתפילה

حي على الفلاح

חַיַّ עַלַא אל-פַלַאח 

מהרו להצלחה פעמיים

الله أكبر 

אַללַהֻ אַכְּבַּר  אללה הוא הגדול מכול פעמיים

لا إله إلا الله 

לַא אִלַּהַ אִלַּא אלְלַה 

אין אלוהים מבלעדי אללה

 

 

לאחר מכן, הנביא עליו השלום נשא נאום בפני שבטי מכה ...

הוא אמר :

" הוי בני קורייש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אסר עליכם את עבודת האבות והאלילים ....

כל האנשים מ"אדם" ואדם נברא מעפר "

ובסוף הנאום שאל אותם: מה אתם חושבים שאעשה בכם ?

הגיבו: אתה אח אציל ובנו של אח אציל .

הא אמר להם: לכו אתם חופשיים .

 

 

הכופרים, שלא יצאו לשמוע מהנביא מוחמד נדהמו, לא האמינו למתרחש .

האם זהו מוחמד וחבריו המסכינים, שגורשו בעבר ממכה ?

האם זהו מוחמד, חזר ועימו כעשרה אלפים בני אדם ?

האם זהו האדם אשר נלחמנו בו, הטרדנו אותו והרגנו תומכיו ?

האם זהו אשר אמר : לכו אתם חופשיים.

Previous article

Related Articles with הניצחון, העבד בפני האדון

 • בילאל המואיזן הראשון

  Site Team

  אחרי העלייה למדינה, הנביא הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום החליט לשים קריאה מיוחדת לתפילה (האזאן) ... מי זה האדם אשר

  11/05/2013 1779
 • מעשים שמביאים יתרונות לאדם אחרי מותו

  Site Team

  הבן הישר אחד החסדים העצומים ביותר הוא ש אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק למאמינים צאצאים צדיקים, אשר עוזרים להם בעבודת

  22/10/2013 1505
 • החיוך בפני האנשים

  Site Team

  ג'אבר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אחד ממעשי החסד הוא לפגוש אחיך בחיוך ולעזור

  24/10/2013 1659
הידיעה אללהIt's a beautiful day