הסובלנות של האיסלאם בקיום התפילה

Site Team

התפילה באיסלאם היא קשר בין המאמין לבין אללה ישתבח שמו ויתעלה, האדם המוסלמי מתפלל לבקש סליחה ומחילה מעם אללה יתעלה, ישנם תפקיד חברתי לתפילה היא שמסירה את כל ההבדלים החברתיים בין המוסלמים, המוסלמים מתכנסים במסגד ועומדים בשורה אחת כדי לקיים את התפילה ללא כל קשר למוצא אתני, גזע, צבע או מעמד חברתי, התפילה היא אחת המצוות החשובות ביותר באיסלאם לאחר הכרזת שאין אלוה מבלעדי אללה ושהנביא מוחמד הוא שליח אללה, אנס בו מלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא הדבר הראשון שאללה יחשב את האנשים עליו ביום תחיית המתים". 


אללה ישתבח שמו ויתעלה רצה להקיל על המוסלמים בנוגע לקיים את התפילה אשר מקיימים אותן חמש פעמים ביום ובלילה, בשורות הבאות נסקר חלק מהסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בנוגע לקיום התפילה:

1-

אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום  התפילה היא שעשה את קיום התפילה בהתאם ליכולתו של האדם המוסלמי, במקרה שהאדם אינו יכול לקיים  את התפילה בעודו עומד, אללה יתעלה הרשה למוסלמי לקיים את התפילה בעודו יושב, ובמקרה שאינו יכול  לקיים את התפילה בעודו יושב, אללה הרשה לו לקיים  אותה בעודו שוכב על צדו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " החולה מתפלל בעודו עומד ככל יכולתו ואם קצרה ידו להתפלל בעודו עומד, אז יתפלל בעודו יושב, ואם לא יכל להשתחוות יניד את ראשו, במקרה שלא יכול להתפלל בעודו יושב, אז מותר לו להתפלל בעודו שוכב על צדו הימני". 


2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שעשה את קיום התפילה לפי מצבו של האדם המוסלמי הן בפחד והן בבטחה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "שמרו על התפילות ועל התפילה התיכונה, וקומו להתפלל אל אללה בדבקות .* ולעת סכנה, הרשות בידכם להתפלל עומדים על רגליכם או רכובים. ולעת בטחה הזכירו את שם אללה כדרך שלימדכם את אשר לא ידעתם." (סורת הפרה: 239-238).


3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שאללה יתעלה הרשה למוסלמי לקצר את התפילה במקרה הנסיעה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ובנוסעכם בארץ, לא יהיה עוון עליכם אם תקצרו בתפילה, אם תחששו פן יפתיעוכם הכופרים. הכופרים אויב מושבע הם לכם" (סורת  הנשים:101).


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שאללה יתעלה הרשה למוסלמי במקרה המחלה וירידת הגשם לצרף שני תפילות בעת אחד.


5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שאללה יתעלה עשה את המועדים של התפילה למורחבים.


6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שכאשר המוסלמי אינו בטוח במספר הרכעות שקיים בתפילה בעודו לא יודע האם הוא הוסיף או חסר את מספר הרכעות הקבועות, אז עליו לסמוך על מה שהוא בטוח (המספר הנמוך ביותר) ולאחר מכן לבצע שתי השתטחויות בסוף התפילה וזה יהיה מספיק בשבילו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אם האדם המוסלמי ספק במספר הרכעות של התפילה הוא חייב לסלק את הספק ולסמוך מה שהוא  שבטוח, ולאחר שהיה בטוח כי השלים את התפילה, צריך לקיים שתי השתטחויות בסופה של התפילה ".


7- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שהתיר לאדם המוסלמי להתכוון לכל כיוון במקרה שאינו יכול לקבוע את כיוון התפילה (הקיבלה), אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  לאללה המזרח והמערב, ובכל אשר תפנו, שם פני אללה. אללה מקיף כל מרחב ויודע" (סורת הפרה:115).


8- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין קיום התפילה היא שאסר את הארכת התפילה, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כאשר אחד מכם עומד בראשם של האנשים בתפילה, חייב שלא להאריך בתפילה כיוון  שבינכם אנשים צעירים וזקנים, חלשים וחולים. כאשר מישהו מתפלל לבד , הוא יכול להתפלל כמו שהוא רוצה".

 

Previous article Next article

Related Articles with הסובלנות של האיסלאם בקיום התפילה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • קיום התפילה

  Site Team

  התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם". 1- 

  10/06/2014 1840
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1927
הידיעה אללהIt's a beautiful day