הסוגים של פחד והתרופה שלהם

Site Team

דת האיסלאם העניקה לבני האדם את הטיפולים והתרופות המועילים ביותר להתגבר על הפחדים ועל החששות שלהם:

1- הפחד על הפרנסה של האדם אשר עוזרת לו במאכל ובשתייה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בשמים מקור פרנסתכם וכל אשר הובטח לכם" (סורת הזורות:22). אללה יתעלה דיבר את האמת, הפרנסה של האנשים קיימת בשמים, אללה יתעלה מוריד את הגשמים אשר מצמיחים את הזרעים אשר האנשים אוכלים, וגם כן שותים ממים הגשמים, אללה יתעלה  דיווח לנו בספרו הנשגב כי הבטיח לאנישים את הפרנסה שלהם, אללה יתעלה אומר " אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי אדמות, והוא יודע מתי יונח ומתי יופקד. הכל נרשם בספר ברור." (סורת הוד:6).

אללה יתעלה נטל על עצמו להבטיח את הפרנסה לאדם אשר משתדל לקבל את פרנסתו, אללה יתעלה  אמר לגברת  מרים עליה השלום בזמן שהייתה במצב של חולשה וחבלי לידה " נענעי את גזע הדקל כלפיך והוא יוריד עליך תמרים טריים ורעננים" (סורת מרים:25).

הפסוק הזה מבהיר כי אללה יתעלה לא נתן לגברת מרים את הפרנסה מבלי לבקש ממנה להניע את גזע הדקל, דבר שמעיד על כך שהאדם חייב להשקיע את כל מאמץ אפשרי כדי לקבל את הפרנסה מעם אללה יתעלה, אפילו העופות ובעלי החיים שאללה הכשיר להם את הנסיבות לקבל את הפרנסה שלהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  " אם בטחתם באללה, אז יפרנס אתכם כמו שמפרנס העופות  אשר עוזבים את קיניהם עם בטן ריקה וחוזר עם בטן מלאה" (מסופר על ידי בן מאגה).

ישנם אנשים רבים נוטים לסמוך על אללה יתעלה מבלי להשקיע את המאמצים הנדרשים, האימונה האיסלמית מחייבת את המוסלמים לעשות את חלקם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " טוב לאדם למכור עצי –הסקה מאשר לבקש נדיבות מאנשים" (מסופר על ידי בוכרי )

האדם המוסלמי סומך על אללה יתעלה בכל העניינים בחייו בעולם הזה וגם להחשיב את האמצעים שמובילים להשגת מטרותיו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לאיש ששאל אותו "תן גמליך ללכת באופן חופשי ותבטח באללה" אלא שאמר לו " תקשור את הגמל שלך ולאחר מכן תסמוך על אללה".

מכאן אנו מבינים שאנחנו צריכים לשאוף להשיג את הפרנסה  שהובטחה לנו  מעם אללה, ולהאמין גם כי אף אחד לא  יכול למנוע את הפרנסה שלנו כיוון שזה מופקד בידי אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, לו היו בידיכם אוצרות רחמיו של ריבוני, הייתם מחזיקים בהם וחוששים לפזרם. הן קמצן הוא האדם." (סורת המסע הלילי:100).

2- הפחד מדברים מזיקים, כגון המחלות והאסונות, כל האנשים פוחדים מהאסונות ומחלות אלא שהצער והיגון אינם משנים את זה, אלא להיפך, הצער והיגון עשויים להחמיר את המצב, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אם אללה יביא עליך צרה, איש מלבדו לא יכול לסלקה, ואם ירצה להיטיב עמך, לא יכול איש לעצור את ברכתו. הוא יעניקה לאשר יחפוץ מבין עבדיו, והוא הסולח והרחום" (סורת יונה:107).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מה נפלא מצבו של אדם מאמין, אם קרה לו דבר טוב והודה לאללה יהיה זה טוב בשבילו , ואם נפגע בצרה והתאזר בסבלנות יהיה טוב בשבילו" (מסופר על ידי מוסלם)

המוסלמים חייבים להתאזר בסבלנות ולחפש את התרופה של המחלות שלהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ולשום אמר " תחפשו את התרופות למחלות שלכם, כי אללה ברא את המחלה ואת התרופה שלה מלבד הזקנה והמוות"  (מסופר על ידי אבן חבאן).

3- הפחד מהמוות נחשב לאחד הדברים האמיתיים הנפוצים כמעט בקרב כל האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות,* ויישארו רק פני ריבונך נורא ההוד והכבוד" (סורת הרחמן:27-26), ואף אחד לא יכול להימלט ממוות. אללה ישתבח שמו ויתעלה  אומר" אמור, המוות אשר תנוסו מפניו השג ישיגכם, ואז תשובו אל יודע הנסתר והנגלה, והוא יודיעכם את אשר עשיתם" (סורת יום שישי:8). 


האדם המוסלמי חייב לדאוג על מה שאחרי המוות ולא על המוות עצמו משום שהפחד מהמוות חסר תועלת ומוביל לצער ויגון, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  לכל אומה נקצב זמן, ובהגיע זמנה לא תוכל לדחותו אף בשעה, ולא להקדימו" (סורת  ממרום נחומה:34).


בעלי אימונה חלשה הם אשר חוששים מהמוות בעוד שבעלי אימונה חזקה פועלים כדי להתכונן למצבם לאחר המוות במעשים הטובים ואינם מצטערים על קיפוח הזכויות שלהם בעולם הזה.

 

לאחר סקירה מהירה זו של דת האיסלאם, אם היית שואל אותי: האם אתה משוכנע באיסלאם? הייתי עונה בחיוב ללא צל של היסוס, כיוון שאני מצאתי בה את כל התשובות של השאלות שעולות על דעתי אשר לא סותרות את השכל וההיגיון, אני מצאתי בדת האיסלאם את היציבות הנפשית והשלווה הנובעת מהאימונה באללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו והכניעה להוראותיו והימנעות מהאיסורים, דת האיסלאם שמרה את הזכויות שלי וזכויותם הזולת וקוראת למידות אצילות, דבר שמביא לתחושת אושר אמיתי, השאלה עכשיו היא האם האימונה שלך קוראת לכל הדברים אשר נזכרו לעיל? אם התשובה בשלילה, אז אתה צריך להכיר את הדת הטובה ביותר.


האם אתה יודע את הדת המושלמת ביותר? זה האיסלאם, אולי שאתה אומר שאני קנאי לדת שלי, אלא ישנם הרבה הוגים שאינם מוסלמים מודעים על כך, לדוגמה, ההוגה גאכ' ריסלאר אומר בספרו " התרבות הערבית" האיסלאם מהווה דת, מדינה ותרבות חסרת תקדים".

 


אפילו אלה שגילו איבה כלפי האיסלאם העידו לזכותה של דת זו, הסופר מרגליות' שתמיד נהג בלא צדק ונטר שנאה לדת האיסלאם אמר "הקוראן הקדוש תופס מעמד חושב ומצוין בין הספרים הדתיים הגדולים בעולם למרות היותו אחרון הספרים הדתיים אשר השפיעו על ההיסטוריה, אלא שספר זה הקדים  את כל הספרים הדתיים בנוגע להשפעתו הנפלאה על האדם, הספר זה יצר מחשבה אנושית חדשה והשרש מידות גדולות.

 

 

 

קוראים יקר, בואו להיות כנים, למה לא מאמינים בדת זו? האם זה בגלל היא קוראת ליחודו של אללה? האם זה בגלל שקוראת לעבודתו של אללה יתעלה ללא שותף? האם זה בגלל שהיא קוראת לצדק ואוסרת את העוול? האם זה בגלל שהשווה בין האנשים בפני אללה? האם זה בגלל שהבטיחה את זכויותם של כל האנישם מבלי להתחשב בגזע, מין או צבע שלהם?

 


מאז הופעתו של האיסלאם לפני 1400 שנים ועד היום ,מספרם  של האנשים שמאמינים בו הולך וגודל. כל אנשים אשר קראו על האיסלאם בצורה אוביקטיבית מקבלים אותו כדת או לפחות לא נהגו כלפיו באיבה, למרות כל הלחצים המופעלים על המוסלמים כיום הן מבחינה מדינת והן מבחינה כלכלית וצבאית אלא שחסדיו עדיין מחזיקים בעקשנות בדת שלהם, דוגמה לכך, הרדיפה הדתית של המוסלמים בברית המועצות לשעבר כאשר נהרסו המסגדים שלהם ומנעו מה מלקיים את המצוות שלהם בגלוי למשך שבעים שנים, אלא שלאחר התפרקות ברית המועצות הופיעו מדינות אסלאמיות, דבר שמעיד על כך שהאנשים האלה משוכנים שהם מאמינים בדת הנכונה אשר הובילה אותם לאושר אמיתי.

 


כאשר אדם צודק אשר מחפש אמת קורא על האיסלאם ימצא כי ההוראות שלו קוראות למידות טובות ומעשים אצלים, אנשים שרבים שאינם מוסלמים ומאמינים בדתות אחרות  ניסו את הכל כדי לחוות את האושר האמיתי מלבד האיסלאם, אינני יודע מה מונע מהם לעשות זאת? שמא ימצאו את האושר האמיתי, דבר זה מחייב החלטה נועזה ואובקטיבית משום שהחלטה זו עלולה להוביל לנוחות ואשור אמיתי או לאומללות ויסורים נצחיים.

 


השאלה הנשאלת כעת היא:למה נוטרים איבה לאיסלאם מלבד שאר הדתות האחרות, על זה נאמר בפתגם כי האדם אויב למה שאינו יודע, הצעד הראשון כדי לקבל את האמת הוא להקשיב באופן אובייקטיבי למה שנאמר ולהתפלל לאללה שיעזור לך ולהדריך אותך לדרך הישרה ולדת הנכונה וכאשר אללה רואה בך את הרצון להכיר את דת האמת ידריך אותך לדרך הישרה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונכם אמר, פנו אלי בתפילה ואני איענה לכם. אך אלה אשר רב שחצם מכדי לעובדני ייכנסו לגיהינום בבושת פנים" (סורת הסולח:60).


קורא יקר, אני מזמין אותך להשיב על השאלה: למה הרבה מדענים והוגים האמינו באיסלאם לאחר שקראו עליו בצורה אובקטיבית?, הסיבה לכך היא שהכירו את גדולתו של דת האיסלאם לאחר שקראו עליו והוביל אותם לאושר האמיתי, ישנם הרבה מדענים והוגי דעות אשר האמינו בדת זו כמו: ליובולדס פאיס, איתן דינה, לורד הבדלי, רינה גיניו, ד"ר גרינה ועוד .


חלק אחר מהמדענים והוגי הדעות המערביים קראו על האיסלאם אלא שנשארו מאמינים בדת שלהם ודיברו על האיסלאם בצדק ואשרו את היופי והשלמות של דת זו כגון, ד"ר לוראפישיא פאגלירי, ד"ר זגרד הונכה, הסופר הגרמני המפורסם גותא, תומאס כארליל, בודלי, תולוסתוי והמשורר הצרפתי לאמרתין ועוד.


הסופר הלא מוסלמי ג'ורג ברנרד שו אומר : " יש לכנות את מוחמד בגואל האנושות . אני סבור שאם יש אדם כמוהו בעידן הזה הוא יכול לפתור את כל הבעיות באופן שיביא אושר ושלום לעולם".


גנדי התייחס גם הוא לנביא מוחמד עליו השלום . הוא כתב בספרו " הודו הצעירה " : רציתי לחפש איש שיכול לשלוט בלבבות מיליוני האנשים בעולם שלנו ! אני סבור לגמרי כי האיש הזה הוא מוחמד, נביא האסלאם. אין היה החרב האמצע שבו הפיץ מוחמד את האסלאם, אלא הפשיטות המוחלטת, הסלחנות של מוחמד, קייומו להבטחה, נאמנותו לחבריו ולתומכיו , עוז לבו ואמונתו באלוהים ובשליחות שלו. כל הגורמים האלה הם אשר סללו את הדרך לאיסלאם בלבבות המליונים. כשסיימתי את החלק השני והאחרון של תולדות חייו של מוחמד, אני הרגשתי מצטער שאין עוד משהו שאני יכול לקרוא על החיים הנהדרים של מוחמד" .


ישנם הרבה מזרחנים אשר קראו על האיסלאם במטרה לתקוף את האיסלאם, העתונאית האמרקאית דיבורה ביתר אומרת " האיסלאם הוא החוק של אללה שבא לידי ביטוי בטבע מסביבנו, הרים, אוקיינוסים, כוכבי לכת והכוכבים אשר פועלים על פי פקודתו של אללה, ישנם הרבה אנשים בארצות הברית ואירופה שמסתערים להאמין בדת האיסלאם כיוון שהם נכספים לאושר אמיתי ויציבות נפשית, אפילו המזרחנים והמטיפים הנוצריים אשר החלו לקרוא על האיסלאם במטרה לעוות את תדמיתו של האיסלאם המירו את דתם לאיסלאם".


קוראים יקרים, בואו נסכים כי כל הדתות מלבד האיסלאם סולפו והכילו הרבה מעשים מגונים, דת האיסלאם באה כדי להשלים את הדתות השמימייות אשר הקדימו לה, דת האיסלאם היא הדת המושלמת ביותר ועל ידי השלמות זו החליף האסלאם את כל הדתות הקודמות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא שליח האיסלאם, לכן, כל אדם חייב לקבל את האסלאם ולשפוט אותו כדרך חיים והלכה שלמה.

Previous article Next article

Related Articles with הסוגים של פחד והתרופה שלהם

 • דת הרומאים והיוונים העלה את הרומאים על כל סוגי האדם

  Site Team

  דוגמה אחרת, קדמוני היוונים והרומאיים האמינו שהם נבראו מאלמנטים הנבדלים מאלה שמהם נבראו שאר בני האדם, הם כינו את

  07/05/2013 1701
 • הסוג הראשון של האושר

  Site Team

  אושר זמני ומזויף. זוהי תחושה של שביעות רצון הנובעת מהשפעות חיצוניות. אנשים רבים מדמיינים כי ההתמכרות לסמים ויין

  18/06/2014 1672
 • הצדקה הנמשכת

  Site Team

   הצדקה הנמשכת היא צדקה לטובת אנשים והתגמול שלה חוזר לפועל עוד ועוד, וכל עוד הצדקה נמשכה לעולם הגמול יחזור

  23/10/2013 1729
הידיעה אללהIt's a beautiful day