הסיכון שבחידוש


Site Team

הרע של החידוש גדול, וסכנתו מאוד גדולה. זה נחשב לפתח שנכנסים ממנו אוייבי האסלאם כדי להרוס אותו. אנחנו צריכים להיזהר שלא נהיה כלי הריסה לדת הזאת, או עוזרים למחדש בדת בכסף או בכל צורה אחרת. החידוש בדת הוא אחד הדרכים שאוייבי האסלאם הצליחו דרכו להסתנן לחלק את המוסלמים ופיזור את מאמציהם, ואת האיחוד שלהם. אם יופיע החידוש בדת ומופץ הסונה נדעכת במקביל, ואל תשאל אחר כך על מה יהיה מאיבוד פסקי ההלכה, ועקרונות הדת מה שמביא בסופו של דבר אל עזיבת את הדת כולה, חס ושלום. הנביא אומר: "האומה שלי תתחלק לכמה ושבעים קבוצות, הגדולה בהן קבוצה ששופטים את העניינים לפי תאוותם, אוסרים את המותר, ומתירים את האסור". (אלמוסתדרכ)

 

כל אחד מאתנו צריך לחשוף את כל מה שהוא רוצה לעשות בכל מה שקשור לענייני פולחן לספר של אללה והסונה של הנביא, וארבעת הח'ליפים הראשונים. ומה שמתאים להם יקבל אותו. הנביא אמר: השארתי לכם שני דברים, שלא תלכו אחריהם לשולל, הספר של אללה והסונה שלי, ולא יפוזרו עד שיבואו לברכה" (אלמוסתדרכ)

ומה שמנוגד להם. הטוב הוא להתרחק ממנו, ולא לקרוא לו. הנביא אמר: "מי שמשקר עלי (אומר דברים שהנביא לא אמר), לא כמו שמשקר לאחרים. מי שמשקר עלי בכוונה המקום שלו בגיהנום שָמור.

האסלאם הוא ההלכה של אללה, והנביא הבהיר אותה. מה שהנביא לא הבהיר אינו חלק מן הדת. מי שרוצה להציל מגיהנום, ולזכות באהבת אללה, שיהיה הנביא הוא המופת שלו. וללכת בעקבות המנהג שלו כי הוא הדרך לאהבת אללה, ולגן עדן. :"אמור, אם אתם אוהבים את אללה, לכו אחרי, ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם. אללה סולח ורחום" ושלא ילך בעקבות האחרים, כי הם חוטאים, והולכים בעקבות תאוותיהם.

Previous article Next article

Related Articles with הסיכון שבחידוש

  • העצב מגביר את סכנת המוות

    Site Team

    העצב מגביר את סכנת המוות אם אתה מאלה שנוטים לצער, אז תנסה לשמוח כי העצב מוביל למוות פתאומי !! זה מה

    12/12/2009 5817
הידיעה אללהIt's a beautiful day