הסיפור של " אללה הוא אהבה" ועמדתם של האוונגלי


Site Team

הסיפור של " אללה הוא אהבה" ועמדתם של האוונגליונים השונים  כלפי הדבר הזה.

 

אחד האנשים אמר לי: אנו רואים כי אלוהים הוא אהבה!! בנגוד למה שאתם חושבים, אני עניתי בלעג: כאילו שאנו חושבים כי אלוהים הוא שנאה?!! אללה יתעלה הוא המקור של הרחמים והצדקה, כל חסד וכל טוב, נכון הדבר שאנחנו מתארים אותו ברוגז על החוטאים והרשעים, אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו על כך בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " אם יכחישו את דבריך, אמור, ריבונכם הוא בעל רחמים חובקי כל, ולא יושב חרון אפו מעל האנשים החוטאים." (סורת המקנה:147). האם לא הדבר דומה אצליכם? אתם הולכים את האנשים שולל במילה הזאת בלבד ומסיחים את הדעת ממילים אחרות שמתארים את הכוח האלוהי באופן קשה יותר מהמילים שנזכרו בקוראן הקדוש, ההתיחסות שלכם זה את זה וההתיחסות שלכם עם האויבים מעידים על המילים האחרות שאתם מסתירים.

המזרחן המוסלמי "איתן דיניה" אומר: ישוע הנוצרי עצמו הכריז:" אל תחשבו שבאתי להטיל שלום על הארץ. לא באתי להטיל שלום אלא חרב" הבשורה על פי מתי:34/10).

ישוע הנוצרי אומר :" אש באתי לשלח על פני הארץ ומה חפצתי שכבר תבער" (הבשורה על פי לוקס:49/12).

ישוע אומר גם :" שהרי באתי לגרם פלוג בין איש לאביו, בין בת לאמה ובין כלה לחמותה" (הבשורה על פי מתי:35/10).

ישוע אומר:" מי שבא אלי ואיננו שונא את אביו ואת אמו, את אשתו ואת בניו, את אחיו ואת אחיותיו ואף את נפשו שלו, אינו יכול להיות תלמידי " (הבשורה על פי לוקס:26/14).

מה רב ההבדל בין זה לבין שליחותו של הנביא הערבי הנכבד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אשר קרא לשלום אמיתי ואהבה שלמה בין האנשים, בין האשה לבין בעלה, בין האב לבניו, בין השכנים הן מוסלמים והן לא מוסלמים, בני המשפחה והקרובים, הנביא מוחמד קרא לאהבה בין כל האנושות  ללא כל הבחנה או אפליה.

Related Articles with הסיפור של " אללה הוא אהבה" ועמדתם של האוונגלי

הידיעה אללהIt's a beautiful day