הסלחנות של האיסלאם בעסקות הכספיות

Site Team

ההון והמערכת הפיננסית נחשבים לדבר מהותי בחיים של בני האדם, אלא שהדבר הזה גורם גם להונאה, עוול וחילוקי דעות בין האנשים, לכן האיסלאם קבע כמה הוראות אשר מקילים על האנשים בתחום זה:


1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא שציווה את חסדיו להראות חסד לאחיו כאשר קונים או מוכרים משהו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה מרחם על המוסלמי הנדיב בעודו מוכר או קונה".


2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא שציווה לחסידיו לתת ארכה לאיש שבמצוקה עד שיכול לשלם את חובו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואם במצוקה הוא, תינתן לו ארכה עד שירווח לו, ואם תעשו עמו צדקה, ייטב לכם, אם יודעים אתם" (סורת הפרה:280).


3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא שהאסלאם מחייב את המוסלמים להיות נדיבים אחד עם השני, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי " אדם מקהילה קודמת לא עשה שום דבר טוב פרט לכך שהיה שולח אנשיו כדי לשחזר את ההלוואות מאנשים שיהיו חייבים בקהילה, אבל כאשר מישהו אינו מסוגל לשלם, היה דורש מאנשיו להיות נחמדים עמו .ואללה סלח לו על החטאים שלו" ( מסופר על ידי מוסלם).


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא שהאסלאם מעודד את המאמינים להחזיר האובייקט שנרכש במקרה של הצטערות אחד הצדדים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "מי שמחזיר את מכירתו של אדם מתחרט, אללה יקיל עליו את המצוקה ביום תחית המתים". 


5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא שהמקח וממכר לא נעשו בתוקף עד ששני הצדדים יסכימו על התנאים לאלה שנקבעו למכירה  ורכישה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "המוכר והקונה יכולים לבטל את העסקה כל עוד עדיין הם לא נפרדו. אם שניהם דיברו האמת, ואז הם יהיו מבורכים במונחים של המכירה, ואם הם הסתירו דברים מסוימים, אז הם לא יקבלו את ברכת מכירתם. "( מסופר על ידי אלבוח'ארי).


6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במקח וממכר היא המערכת של הירושה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "  אללה מצווה כי כך תנהגו בילדיכם: לבן חלק כחלקן של שתי בנות, ואם רק בנות הן  - יותר משתיים – להן שני שלישים בעיזבון. ואם יחידה היא, לה המחצית. אשר להורים, לכל אחד מהם שישית בעיזבון – אם יש לו ילד. ואם אין לו ילד, והוריו הם יורשיו, כי אז שליש לאמו. ואם יש לו אחים, שישית לאמו, - כך תחלקו לאחר קיום צוואתו וסילוק חובותיו. אבותיכם ובניכם – לא תדעו מי מהם עשוי להועיל לכם יותר. לכן קבע כל זאת אללה. אללה יודע וחכם" (סורת  הנשים:11).


7- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם היא שציווה לחסידיו לתת לנזקקים וליתומים וקרובי המשפחה חלק מהירושה  כשאר נוכחים בחלוקת הירושה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אם נוכחים בחלוקה קרובי משפחה ויתומים ונזקקים, כלכלו אותם (מן העיזבון) ודברו עמם בדרך ארץ" (סורת הנשים: 8).


8- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם היא שהתיר לאדם להקדיש חלק מסוים מהונו לאחר מותו כל עוד שהסיכום הזה לא עולה על השליש של הירושה, עמר בן סעד ירצהו אללה סיפר כי  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בא לבקר אותי כשהייתי חולה במכה. שאלתי: "הוי שליח אללה, אני רוצה להתנדב בכל הוני בדרכו של אללה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "לא" אמרתי לאחר מכן:  מחצית הירושה" הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר :לא, ואז אמרתי להתנדב בשליש הירושה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר :שליש הוא טוב, אבל זה עדיין יותר מדי. עדיף להשאיר את בני המשפחה שלך עשירים עד שלא יתצרכו לבקש עזרה מאנשים אחרים".

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בעסקות הכספיות

הידיעה אללהIt's a beautiful day