הסלחנות של האיסלאם בתחום הצום

Site Team

האיסלאם הטיל את הצום על המוסלמים כדי שירגישו את רגישותם של העניים והנזקקים כדי לדחוף אותם למלא את חובתם כלפי המוסלמים הנזקקים, הצום הוא צורה של ג'יהאד שבו האדם המוסלמי נלחם להתגבר על התאוות והחשק שלו, בשורות הבאות נסקר חלק מהסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בעניין הצום:

 

1-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שעשה את הצום חובה על המוסלמים בחודש אחד (חודש רמדאן) בשנה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " החודש רמד'אן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים  על דרך הישר ועל הישועה. על כל  אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים, אללה חפץ להקל  עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה." (סורת הפרה:185).


2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שקבע את העת של הצום שמתחיל מזמן השחר ועד שקיעת השמש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "  בזאת מותרות  לכם הביאה אל נשותיכם בלילות הצום, כי הן כמלבוש לכם ואתם  כמלבוש להן. אללה יודע כי לא שמרתם אמונים לעצמכם, ועתה שב מכעסו  עליכם  ומחל לכם. מעתה בואו במגע עמן והשתמשו בהיתר שכתב לכם אללה בספר. אכלו ושתו עד השעה אשר בה תוכלו  להבחין  בין חוט לבן וחוט שחור, לעת שחרית, ואחר המשיכו בצום עד רדת הלילה. אל תבואו במגע עמן בימי פרישתכם אל המסגדים. אלה החוקים אשר ציווה אללה, ואל תגיעו לידי עברה עליהם. כך יבאר אללה את אותותיו לאנשים למען תהיה בהם יראה " (סורת הפרה:187).

 

3-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שאסר על המוסלמים לצום ברציפות גם ביום ובלילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אין רציפות בצום".


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שהכין תגמול רב למוסלמים הצמים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום סיפר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " כל המעשים של האדם לעבורו למעט הצום שהוא בשבילי ואני אגמול לו על זה".


 5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שהעניק הרשאה לחולים ולנוסעים לצום את החודש רמצ'אן בימים אחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " החודש רמצ'אן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים  על דרך הישר ועל הישועה. על כל  אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים, אללה חפץ להקל  עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה." (סורת הפרה:185). האיסלאם אסר על חסידיו להטיל על עצמם נטל שאינם יכולים לשאת בו אפילו במעשי הפולחן, גאבר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה נוסע כשראה קהל של אנשים  מתאספים סביב איש, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: מה איתו? הם אמרו האיש הזה צם בעת הנסיעה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר :  אינו מעשה אדיקות לצום בזמן נסיעה". 


5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שהעניק לאישה המיינקת את התינוק שלה וגם האישה שבהריון -שהצום עלול להזיק לה או לתינוקה - ולאנשים הזקנים לשבור את הצום ולצום בימים אחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה לא יטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה, ושכרה שמור לה כפי פעולה, ועונשה שמור לה כפי מעלליה".(סורת הפרה:286).


6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הצום היא שעשה את האכילה והשתיה שלא בכוונה בעת הצום לא מבטלות אותו , הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שאכל או שתה בעת הצום בעוד ושוכח, עליו להשלים את הצום שלו, ואללה הוא אשר האכיל והשתה אותו" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בתחום הצום

הידיעה אללהIt's a beautiful day