הסלחנות של האיסלאם בתחום מעשי הפולחן

Site Team

כל מעשי הפולחן באיסלאם מבוססים על סובלנות, סלחנות ומידת הרחמים שנחשבים לתכונות מהותיות של האיסלאם. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם המאמינים אשר לבם  בוטח בזכר אללה, אכן בזכר אללה יבטחו הלבבות" (סורת  הרעם :13).


האיסלאם לא הטיל על האדם דברים שאינו יכול לשאת בהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " קיבלו את המעשים שאתם יכולים לעשות,  משום שאללה לא טורח להציע פרסים עד שתגיעו לעייף בעשיית מעשים טובים. " ( מסופר על ידי אלבוח'ארי). 


  כל מעשי הפולחן באיסלאם הם בהתאם למצב הטבעי של האדם, אחד לא נדרש לעשות יותר מהיכולות הרגילות שלו , לכן, האיסלם לא מטיל על האנשים מעשי פולחן שאינו יכול לשאת בהם, אנס בן מאלק ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ראה איש זקן נתמך על ידי שני בניו בדרך למסגד ושאל :" מה האיש הזה, האנשים סביבם אמרו "האיש הזה  נדר ללכת עד המסגד, ובניו עזרו לו לעשות את זה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לזקן " אללה לא זקוק לאדם שמענה את עצמו. " ( מסופר על ידי אלבוח'ארי).

  

אחת מצורות הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בתחום מעשי הפולחן היא כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יגמול לאדם החולה והנוסע שאינם יכולים לקיים את מעשי הפולחן באותה מידה שהוא עשה עבור כל המעשים הטובים בעודו בריא, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " כשעבד הופך להיות חולה או שהוא נוסע, הוא יקבל את אותו שכר שהיה מקבל עבור המעשים הטובים בעודו בריא או נמצא בבית שלו " (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אוהב את המאמינים שמתקרבים אליו במעשי ההרשאה שהעניק למוסלמים.

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בתחום מעשי הפולחן

הידיעה אללהIt's a beautiful day