הספרים היהודים 1-ספר התורה והספרים הנספחים &


Site Team

Article translated to : العربية

 

הספרים היהודים

 1-ספר התורה והספרים הנספחים אליו

הגדרת התורה:

התורה: מילה עברית שמשמעותה הלכה, המילה הזאת לפי הטרמינולוגיה של היהודים מצביעה על חמשת הספרים שחושבים כי הנביא משה עליו השלום כתב אותם בידו, הספרים האלה הם:

1- ספר בראשית :הספר הזה מדבר על בריאת השמים והארץ, ומדבר גם על הנביא אדם ועל הנביאים שבאו אחריו עד בואו של הנביא יוסף עליו שלום.

2- ספר שמות: הספר הזה מדבר על סיפור של בני ישראל לאחר מותו של הנביא יוסיף עליו השלום ועד היציאה ממצרים, הספר זה מדבר גם על מה שקרה לבני ישראל לאחר יציאתם עם משה עליו השלום.

3- ספר ויקרא: הוא נקרא בשם הזה ביחס ללוי בנו של יעקב, שמצאצאיו באו הנביאים משה ואהרון עליהם השלום, בני אהרון הם אשר מקיימים את הדברים הדתיים ושומרים על ההלכה וההוראות שלה, הספר הזה כולל ענינים הקשורים להם בנוסף לכמה טקסים דתיים אחרים.

4- ספר במדבר: הספר הזה כולל הנחיות ואירועים אשר התרחשו לאחר יציאת בני ישראל ממצרים.

5- ספר דברים: משמעות השם הזה הוא לחזור על ההלכה וההוראות מחדש, הספר הזה מסתיים במותו של משה עליו השלום, הנוצרים מכנים את התנ"ך בשם התורה.

המוסלמים מסכימים על כך שהתורה היא ספרו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר הורד על הנביא משה עליו השלום בתור הבהרה והדרכה לבני ישראל.

 

הספרים הנספחים לתורה: הם שלושים וארבעה ספרים, אולם לפי הגרסה הפרוטסטנטית, מספרם של הספרים עם חמשת ספרי התורה מגיע לשלושים ותשעה ספרים, אפשר לחלק אותם לחמישה חלקים:

ראשית:חמישת הספרים של מושה עליו השלום-

שנית: הספרים ההיסטורים:-

      1- יהושע 2- שופטים 3-רות 4-שמואל א 5-שמואל ב 6-מלכים א
7- מלכים ב 8- דברי הימים א 9- דברי המים ב 10-עזרה 11- נחמיה 12- אסתר 13- יונה (הנביא יונס עליו השלום).

      הספרים האלה מספרים את סיפורם של בני ישראל לאחר משה עליו השלום עד השיבה מגלות בבל לפלסטין, והקמת המקדש מחדש לאחר הריסתו, שני הספרים דברי הימים א ו-ב, חוזרים על הסיפור של בני ישראל, ספר יונה (הנביא יונוס עליו השלום) מספר את סיפורו של הנביא יונוס עם אנשי נינוה אשר נשלח להם.

שלישית: ספרי הנביאים:-

      1-ישעיה 2- ירמיה 3-יחזקאל 4-דניאל 5- הושע 6-יואל 7-עמוס
8-עובדיה 9- מיכה 10- נחום 11-חבקוק 12- צפניה 13-חגי 14-זכריה 15- מלאכי

      הספרים האלה נשלטים על ידי טבע החזונות והתחזויות במצבם של בני ישראל.

רביעית: ספרי החוכמה והשירה, ישנם חמישה ספרים הם:-

      1-איוב 2- משלים 3- קוהלת 4- שיר השירים 5- איכה

חמישית: ספר התפילות והתהילים, ספר תהילים המיוחס לדוד עליו שלום.

Previous article Next article

Related Articles with הספרים היהודים 1-ספר התורה והספרים הנספחים &

 • ספרי הקודש

  Site Team

  אללה נתן ספרים לשליחיו ונביאיו כדי שימסרו את התוכן שלהם לעמים שלהם. בספרים הללו נמצאות המילים של אללה. כל זה על

  08/01/2020 336
 • התענית ביהדות

  Site Team

  התענית ביהדות הצום של היהודים מחיל משקיעת השמש עד שקיעת השמש של היום הבא. הם נמנעים מלאכול או לשתות או מלקיים

  25/01/2010 3838
 • איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?

  Site Team

  איך להאמין בספרים של אללה יתעלה? שאלה : איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?  התשובה היא: להאמין שישנם כמה

  14/03/2011 5598
הידיעה אללהIt's a beautiful day