העולם, לפני התגלות האיסלאם

עבד אל- רחמן אל שיח'ה

בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ... האנשים חולקו לשכבות חברתיות, שלכל אחת מהם היו תכונות מסויימות. בעידן הזה, החזק קיפח את החלש, העשירים שלטו על העניים ולקחו אותם לעבדים ... בעידן הזה זרחה השמש של האיסלאם, והשליחות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התגלתה לפעם הראשונה. שליחות שהתפשטה ברוב רחבי העולם והפכה את כל הממדים הקודמים וסללה את הדרך למוסרים חדשים של רחמים וכיבוד לכל האנשים.

Next article

Related Articles with העולם, לפני התגלות האיסלאם

 • מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן

  13/05/2014 1694
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1647
 • האימונה והמשמעת

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  האימונה והמשמעת קורא יקר, כדאי לך לפני שנמשיך, שתחזור קצת אחורה ותסקר פעם נוספת מה שנצטבר לך מהפרקים

  06/03/2013 1452
הידיעה אללהIt's a beautiful day