העינוי נמשך, אולם הרצון חזק יותר

Site Team

אדוניו מבני ח'לף- היו מוציאים אותו בשעות הצהרים, שבהם המדבר הופך לגיהנום מרוב החום של השמש, זורקים אותו על האדמה החמה ללא בגדים, ושמים על חזיהו אבן חם וכבד, כדי לחזור בו, אלא שבילאל סירב.

העינוי האלים הזה היה קורה בכל יום, אפילו הפך לסצינה יום יומית במכה, עד שהמענים הרגישו צער על העבד הזה מרוב העינוי. הם הסכימו ביניהם כי ישחררו אותו אם יגיד משהו טוב על האלילים שלהם, אפילו במילה אחת.

אלא שבילאל סירב להגות את המילה הזאות

הוא סירב להגות את המילה שבה היה יכול לקנות את חייו ...

היה יכול להגיד מילה אחת, אפילו בשקר ...

היה יכול להגיד את המילה הזו, מבלי לאבד את אימונתו

מבלי לאבד את הרצון שלו ואהבתו לאיסלאם

אפילו המילה הזו, בילאל סירב להגידה !  

כן סירב להגיד אף מילה טובה על האלילים !

או שיגיד מילה רעה על אללה ישתבח שמו או על האיסלאם ...

הוא התמיד בשיר שלו " אחד ויחיד "

אומרים לו: תגיד מה שאנו אומרים על האיסלאם !

יגיב להם בזלזול חריף ...

" הלשון שלי אינו מיטיב לדבר טוב על האלילים שלכם"

בילאל המשיך זמן רב מסרב להיענות להם, הם נהגו לקשור אותו בחבל מצווארו, ויסתובבו בו בכל רחבי מכה ... אבל הוא היה מתמיד בשירו הקדוש "אחד ויחיד ... אחד ויחיד "

בלילה היו נושאים ונותנים אותו: מחר תגיד משהו טוב על האלילים שלנו, תגיד ריבוני הוא " אללאת ואלעוזא" כדי נשחרר אותך, אנחנו עייפים מרוב העינוי שאתה סובל בכל יום, כאילו אנו המעונים ...

בילאל מזיז את ראשו ומגיב להם : " אחד ויחיד"

 

מתווך חדש יבוא, ויגיד לאדונו של בילאל: תן לי לדבר אליו, אני נשבע שהוא לא ייענה אחרי היום ...

הוא אחד ממנו ...

ואימו היא השפחה שלנו ...

והוא לא רוצה שכל השבטים ישפילו אותנו ויזלזלו בנו בגלל כניסתו לאיסלאם...

 

אולם, הפעם בילאל מסתכל לפניהם השקרים של הבכירים מקורייש שנושאים ונותנים איתו ... ואומר עם חיוך חביב: "אחד ויחיד"

 

ביום שאחרי לקחו אותו למדבר, והחלו בחלקו של בילאל מהעינוי .

"אבו בכר אלצדיק" הלך למקום של העינוי הזה ואמר לאדונו של בילאל: עד מתי יימשך העינוי הזה ?

האם אתם לא יראים את אללה ?

האם אתם הורגים איש כי אמר ריבוני הוא אללה ?

"אומייה בן ח'לף" מגיב לו : אתה עשית בו את זה ועליך להצילו ?

הנה אמר "אבו בכר": אני אשלם לך יותר ממחירו כדי שתשחרר אותו?

המלים של אבו בכר הצילו את אומייה יותר מהצלתם לבילאל ...

הוא שמח לשמוע את זה מאבו בכר ...

שמח שהאחריות על בילאל תעבור לאדם אחר כי סבל יותר בעינויו ...

על כן ראה אומייה כי מכירת בילאל היא עסקה מרוויחה .

השניים הסכימו לעסקה ... ואבו בכר שקנה אותו אמר בפומבי:

אני משחרר את בילאל מהעבדות ...

מאז היום הוא אדם חופשי ...

הנה אמר אומייה: אני נשבע כי אם הצגת דינר אחד לקנות אותו הייתי מוכר אותו לך ...

הנה הגיב אבו בכר: ואני נשבע כי אם ביקשת ממני מאה אלף דינרים בתמרה לו הייתי משלם לך !

לאחר מכן, אבו בכר ובילאל הלכו לנביא עליו השלום כדי לבשר לו על שחרור בילאל ... היום הזה היה כמו חג

Previous article Next article

Related Articles with העינוי נמשך, אולם הרצון חזק יותר

 • הכופרים מענים את בילאל

  Site Team

    בעת ההיא, הנביא עליו השלום רצה למשוך את לבבותיהם של אנשי קורייש, לכן הוא נענה לבקשתם, אבל הם אמרו לו כי

  09/05/2013 1763
 • המסע לחפש את אללה

  Site Team

  המסע הזה לא היה היחיד לחפש את אללה, אולם יש מסע אחר של בן אדם אחר שבא אחרי מותו של אברהם במאות השנים .... מסע זה יהיה הנושא שלנו במאמר הבא .

  08/12/2009 24506
 • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

  Site Team

  הערבים גם הם לפני האיסלאם חשבו שהם האנשים השלמים מבין כל הגזעים, וחשבו כי האחרים שכינו אותם " עג'מים" פחותי ערך,

  07/05/2013 1656
הידיעה אללהIt's a beautiful day