הערבים בתקופה שלפני התגלות האסלאם

Site Team

ריבוי נשים היה ידוע ומתפשט בקרב השבטים הערביים לפני התגלות האיסלאם ללא כל הגבלה על מספר הנשים.


ריבוי נשים היה ידוע גם כן אצל המצריים הקדמונים, הפרסים, האשורים, היפנים, ההודים, הרוסים, הגרמנים והמלכים של יוון.

 


מכאן מתברר כי פוליגמיה אינה קשורה לאיסלאם בלבד אלא שהדבר הזה היה מתפשט אצל האומות הקודמות וכאשר הופיע האיסלאם התיר את ריבוי הנשים וקבע תנאים בסיסיים אשר מגבילים אותו:


1-  האיסלאם קבע את מספר בנות הזוג בארבעה נשים, כאשר  נודע לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כי ג'ילאן בן סלמה אלת'קפי התאסלם בעודו נשוא מעשרה נשים אמר לו "תבחר ארבעה מביניהן".


2-  הצדק והשווין בין בנות הזוג, אללה ישתבח שמו ויתעלה התיר את ריבוי הנשים בתנאי להשיג את הצדק והשוויון בין בתי הזוג, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " האדם הנשוי משתי בנות זוג ולא נהג בצדק ביניהן, יבוא ביום תחיית המתים עם אחד הצדדים שלו שנפלו" (אלמוסתדרכ).


צדק ושוויון בהקשר זה קשורים לדברים חומריים כגון הוצאות, חלוקת עושר הוגנת, מתנות, זמן, וכו. דבר זה חל גם על עניינים רגשיים, כגון אהבה ונטייה של הלב כלפי אישה אחת על פני אחרות,  אלא שהנטייה הזו לא נחשבת לחטא כיוון שזה לא ברצוו של האדם בתנאי שלא יוביל לקפח את שאר בנות הזוג, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לעולם לא תוכלו לעשות צדק בין הנשים, אף אם תשתדלו. ואולם תרחיקו לכת בפנייתכם (אל האחת), פן תשאירו (את האחרת) תלויה ועומדת. אם תשלימו ותהיו יראים, הנה אללה סולח ורחום." (סורת הנשים:129).


גברת עאישה אשתו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו השלום היה מחלק את הכל בצדק בין נשותין ולאחר מכן אומר: הוי אללה, זו החלוקה שלי במה שאני מחזיק, הוי אללה, אל תאשים אותי על מה שאתה לבד מחזיק (הנביא מוחמד עליו השלום מתכוון לרגשות של הלב).


3- היכולת לפרנס את האישה השנייה והילדים שלה, במקרה שהאדם אינו מסוגל לכלכל את האישה השנייה ואינו מסוגל למלא את הדרישה הבסיסית שלה חייב שלא לקחת לו אישה שנייה.


הבה נסתכל על כמה תנאים של כמה חברות, ולאחר מכן להעריך האם ריבוי נשים הוא פתרון טוב לבעיות שמתרחשות, וגם את הנוהג של ריבוי נשים הוא לטובת אישה או נגדה! הנקודות הבאות להוכיח שמונוגמיה במצבים רבים מובילה להפקרות, זנות או גירושין.

בחלק הבא, אנו נסקר כמה דברים המתפשטים כמעט בכל החברות, ולאחר מכן נקבע האם ריבוי נשים הוא מעשה טוב או מעשה מתועב, האם הוא לטובת אישה או נגדה!

1- במקרה של אישה עקרה שבעלה רוצה להוליד ידלים, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאישה במקרה הזה? להתחתן עם אישה שנייה או לגרש אותה ללא כל עברה.

2- אישה חולה במחלה כרונית ואינה יכולה לקיים את קשרי הנישואים עם בעלה, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאיש במקרה הזה? להתחתן עם אישה שנייה בעודו שומר על כבודה או לגרש אותה.

3- ישנם גברים שהם חזקים מבחינה מינית עד כדי כך שאישה אחת לא תוכל למלא את התשוקה המינית והטבעית שלו. או שהווסת של אשתו ארוך יותר מהרגיל, ישנן נשים שאין להן תשוקה מינית טבעית כדי להתאים את זה של הבעל, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים במקרה הזה? האם עדיף לאדם להתחתן עם אישה שנייה או ימלא את התשוקה המינית שלו בצורה בלתי חוקית מחוץ לנישואין?

4- אין ספק בכך שהמלחמות והסכסוכים המתפשטים בחברות רבות בעולם גובים הרבה קורבנות שרובם גברים, ההוכחה לכך היא מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה שגבו את חייהם של עשרים מליונים של גברים אשר השתתפו בשתי המלחמות, במקרה כזה , אם היה לכל גבר רק אישה אחת, מה יהיה גורלן  של שאר הנשים שנותרו ללא נישואים חוקיים, האם נגזר על הנשים האלה לספק את התשוקות המיניות שלהן בדרכים בלתי חוקיות דרך ניאוף ??!! או שיקבלו את ריבוי הנשים וימלאו את יצר המין שלהן במסגרת הנשואים, אין ספק כי רבוי מספר הנשים ללא בעלים מקיל על גברים ללכת בדרכה של תועבה.


5- ישנם הרבה אלמנות וגרושות, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאישה במקרה הזה? שתישאר ללא נישואים או לקבל להיות אשתו השנייה של אדם ישר אשר יהגן על הכובד שלה.


ריבוי נשים היה ידוע ומתפשט בקרב השבטים הערביים לפני התגלות האיסלאם ללא כל הגבלה על מספר הנשים.

ריבוי נשים היה ידוע גם כן אצל המצריים הקדמונים, הפרסים, האשורים, היפנים, ההודים, הרוסים, הגרמנים והמלכים של יוון.


מכאן מתברר כי פוליגמיה אינה קשורה לאיסלאם בלבד אלא שהדבר הזה היה מתפשט אצל האומות הקודמות וכאשר הופיע האיסלאם התיר את ריבוי הנשים וקבע תנאים בסיסיים אשר מגבילים אותו:


1-  האיסלאם קבע את מספר בנות הזוג בארבעה נשים, כאשר  נודע לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כי ג'ילאן בן סלמה אלת'קפי התאסלם בעודו נשוא מעשרה נשים אמר לו "תבחר ארבעה מביניהן".


2-  הצדק והשווין בין בנות הזוג, אללה ישתבח שמו ויתעלה התיר את ריבוי הנשים בתנאי להשיג את הצדק והשוויון בין בתי הזוג, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " האדם הנשוי משתי בנות זוג ולא נהג בצדק ביניהן, יבוא ביום תחיית המתים עם אחד הצדדים שלו שנפלו" (אלמוסתדרכ).


צדק ושוויון בהקשר זה קשורים לדברים חומריים כגון הוצאות, חלוקת עושר הוגנת, מתנות, זמן, וכו. דבר זה חל גם על עניינים רגשיים, כגון אהבה ונטייה של הלב כלפי אישה אחת על פני אחרות,  אלא שהנטייה הזו לא נחשבת לחטא כיוון שזה לא ברצוו של האדם בתנאי שלא יוביל לקפח את שאר בנות הזוג, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לעולם לא תוכלו לעשות צדק בין הנשים, אף אם תשתדלו. ואולם תרחיקו לכת בפנייתכם (אל האחת), פן תשאירו (את האחרת) תלויה ועומדת. אם תשלימו ותהיו יראים, הנה אללה סולח ורחום." (סורת הנשים:129).


גברת עאישה אשתו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו השלום היה מחלק את הכל בצדק בין נשותין ולאחר מכן אומר: הוי אללה, זו החלוקה שלי במה שאני מחזיק, הוי אללה, אל תאשים אותי על מה שאתה לבד מחזיק (הנביא מוחמד עליו השלום מתכוון לרגשות של הלב).


3- היכולת לפרנס את האישה השנייה והילדים שלה, במקרה שהאדם אינו מסוגל לכלכל את האישה השנייה ואינו מסוגל למלא את הדרישה הבסיסית שלה חייב שלא לקחת לו אישה שנייה.

הבה נסתכל על כמה תנאים של כמה חברות, ולאחר מכן להעריך האם ריבוי נשים הוא פתרון טוב לבעיות שמתרחשות, וגם את הנוהג של ריבוי נשים הוא לטובת אישה או נגדה! הנקודות הבאות להוכיח שמונוגמיה במצבים רבים מובילה להפקרות, זנות או גירושין.

בחלק הבא, אנו נסקר כמה דברים המתפשטים כמעט בכל החברות, ולאחר מכן נקבע האם ריבוי נשים הוא מעשה טוב או מעשה מתועב, האם הוא לטובת אישה או נגדה!

1- במקרה של אישה עקרה שבעלה רוצה להוליד ידלים, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאישה במקרה הזה? להתחתן עם אישה שנייה או לגרש אותה ללא כל עברה.


2- אישה חולה במחלה כרונית ואינה יכולה לקיים את קשרי הנישואים עם בעלה, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאיש במקרה הזה? להתחתן עם אישה שנייה בעודו שומר על כבודה או לגרש אותה.


3- ישנם גברים שהם חזקים מבחינה מינית עד כדי כך שאישה אחת לא תוכל למלא את התשוקה המינית והטבעית שלו. או שהווסת של אשתו ארוך יותר מהרגיל, ישנן נשים שאין להן תשוקה מינית טבעית כדי להתאים את זה של הבעל, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים במקרה הזה? האם עדיף לאדם להתחתן עם אישה שנייה או ימלא את התשוקה המינית שלו בצורה בלתי חוקית מחוץ לנישואין?


4- אין ספק בכך שהמלחמות והסכסוכים המתפשטים בחברות רבות בעולם גובים הרבה קורבנות שרובם גברים, ההוכחה לכך היא מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה שגבו את חייהם של עשרים מליונים של גברים אשר השתתפו בשתי המלחמות, במקרה כזה , אם היה לכל גבר רק אישה אחת, מה יהיה גורלן  של שאר הנשים שנותרו ללא נישואים חוקיים, האם נגזר על הנשים האלה לספק את התשוקות המיניות שלהן בדרכים בלתי חוקיות דרך ניאוף ??!! או שיקבלו את ריבוי הנשים וימלאו את יצר המין שלהן במסגרת הנשואים, אין ספק כי רבוי מספר הנשים ללא בעלים מקיל על גברים ללכת בדרכה של תועבה.


5- ישנם הרבה אלמנות וגרושות, השאלה עכשיו היא מה המצב הטוב והמתאים לאישה במקרה הזה? שתישאר ללא נישואים או לקבל להיות אשתו השנייה של אדם ישר אשר יהגן על הכובד שלה.

Previous article Next article

Related Articles with הערבים בתקופה שלפני התגלות האסלאם

 • מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן

  13/05/2014 1664
 • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

  Site Team

  הערבים גם הם לפני האיסלאם חשבו שהם האנשים השלמים מבין כל הגזעים, וחשבו כי האחרים שכינו אותם " עג'מים" פחותי ערך,

  07/05/2013 1656
 • אללה

  Site Team

  אללה לא עובר יום על כל אדם תהיה אשר תהיה ארצו או דתו מבלי לזכור את המילה אללה !! גם אלה שאינם מצייתים

  04/01/2010 11353
הידיעה אללהIt's a beautiful day