הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (נעתר וסולח (

Site Team
Article translated to : العربية

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (נעתר וסולח(

 

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה ישתב שמו ויתעלה (נעתר וסולח) הם :

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי המאמינים, אל תקרבו לתפילה בעודכם שיכורים, עד אשר תדעו את אשר תגידו, ולא בעודכם טמאים – אלא אם עוברים אתם בדרך - עד אשר תתרחצו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי, והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אללה נעתר וסולח" (סורת הנשים: 43)

 

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " כל אלה, אולי יואיל אללה למחול להם, כי אללה נעתר וסולח" (סורת הנשים: 99)

Related Articles with הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (נעתר וסולח (

הידיעה אללהIt's a beautiful day