הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ומכיר טו

Site Team
Article translated to : العربية

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ומכיר טובה)

הסולח:

זה אחד השמות היפות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה הוא המרבה לסלוח לעבדיו.

 

מכיר טובה:

זה אחד השמות של אללה יתעלה שגומל לעבדיו הרבה על העבודה המועטה, אללה שיתבח שמו ויתעלה נותן לאדם הרבה שכר וגמול בעולם הבא כשכר על הפולחן בימים ספורים.

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה יתעלה (סולח ומכיר טובה) הם:

1.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשב: " כך ישלם להם את מלוא שכרם ורבה להם את ברכתו, כי הוא סולח ומכיר טובה." (סורת היוצר: 30)
 

 

2.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " יגידו, התהילה לאללה אשר העביר את הצער מעלינו. ריבוננו סולח ומכיר טובה." (סורת היוצר: 34 )

 


3.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדווש: " זה הדבר אשר מבשר אללה לעבדיו המאמינים והעושים את הטוב. אמור, איני מבקש מכם שכר על זאת, רק אחווה של קורבי משפחה. גומל הטובה, נוסיף לו גמול עליה. הן אללה סולח ומכיר טובה." (סורת המועצה: 23) .

Related Articles with הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ומכיר טו

הידיעה אללהIt's a beautiful day