הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (רחום וחומל)


Site Team

Article translated to : العربية

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (רחום וחומל)

רחום:

זה אחד השמות היפות של אללה יתעלה שמרחם על עבדיו אשר מדריך אותם לדרך הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מושיע את עבדיו הן מצייתים להוראותיו והן כופרים.

חומל:

זה אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה היא, האוהב את עבדיו אשר אוהבים אותו, והוא המרוצה מעבדיו אשר שבח אותם על מעשיהם, הוא אשר מטיב לעבדיו אשר מגלים אהבה על ידי הכניעה והציות להוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו מיחד את האהבה והרחמים האלה למאמינים מכוון שהם בחירי אללה יתעלה.

הפסוק :

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " בקשו מחילה מריבונכם ואחר חזרו אליו בתשובה. ריבוני רחום וחומל" (סורת הוד: 90).

Related Articles with הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (רחום וחומל)

הידיעה אללהIt's a beautiful day