הפסוק שבו נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח והחו

Site Team
Article translated to : العربية

הפסוק שבו נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח והחומל)

הסולח

זה אחד השמות היפות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה היא שהוא המרבה לסלוח לעבדיו.

 

 

והחומל

זה אחד השמות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה היא, האוהב את עבדיו אשר אוהבים אותו, והוא המרוצה מעבדיו אשר שבח אותם על מעשיהם, הוא אשר מטיב לעבדיו אשר מגלים אהבה על ידי הכניעה והציות להוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו מיחד את האהבה והרחמים האלה למאמינים מכוון שהם בחירי אללה יתעלה.

הפסוק: אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " והוא הסולח והחומל" (סורת כובבי המזלות: 14)

Related Articles with הפסוק שבו נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח והחו

הידיעה אללהIt's a beautiful day