הפסוק שבו נזכר שמו של אללה (נעתר וכל-יכול )

Site Team
Article translated to : العربية

הפסוק שבו נזכר שמו של אללה (נעתר וכל-יכול)

הנעתר:

הוא אשר מוחל את הפשעים ומעשי הרע וסולח את החטאים, הוא אשר מעניק פרנסה לעבדיו למרות החטאים ומעשי רע שלהם, אפילו שמוחל להם את חטאים והפשעים אלה ויחליף את החטאים שלהם למעשי טוב וחסדים אם הם חזרו בתשובה.

 

 

הכל-יכול:

הוא בעל היכולת המקיפה, שלא תקצר ידו מכל דבר, הוא אשר שולט על הכל והמסוגל להדריך את האנשים לטובה, והוא אשר אם ירצה עשה, הוא אשר ברא כל מה שקיים, ואינו זקוק לכל סיוע או עזרה.

 

 

הפסוק

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " בין אם תעשו טוב בגלוי ובין אם תסתירו או תמחלו על רעה, הנה אללה נעתר וכל-יכול." (סורת הנשים: 149)

Related Articles with הפסוק שבו נזכר שמו של אללה (נעתר וכל-יכול )

הידיעה אללהIt's a beautiful day