הפרית העננים על ידי הרוח

Site Team

**הפרית העננים על ידי הרוח**


"שילחנו את הרוחות למען יטענו את העבים,והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם בהם" אַלְחִגְ' ר - الحجر 22


פריון) מלשון ( لَقَّحَ) שמשמעותה ( הפריה).בהקשר זה,המילה ( لَوَاقِح - פריונים) משמעותה שהעננים נישאים על ידי הרוח ומתרכזים, וזה גורם לברק שגורם לירידת הגשם בסופו של דבר.כמו שנאמר בקוראן :


"אללה הוא השולח את הרוחות להעלות עננים ,והוא מפַזרם בשמים כאשר יחפוץ ,ויעשׂה אותם פיסות פיסות ,והִנה טיפות הגשם יוצאות מתוכן לעיניךָ .כאשר יורידוֹ אל אשר יחפוץ מבין עבדיו ,מיד יימלאו גיל" בּנֵ י בּ יזַנְטְ יוֹן-الروم 4

 

התיאור של הקוראן ,הינו תיאור מדויק ומתאים לגמרי עם האינפורמציות החדשות שהוגדרו על ידי מדע המים(ההידרולוגיה). לא מעט פסוקים בקוראן דיברו על מחזור המים ביקום כגון:

 

הוא השולח את הרוחות לבַשֵׂר על בוו רחמיו,וכאשר ישׂאו על כנפיהן עבים כבדי מים,נובילם אל ארץ שנָשַמה ונוריד עליה את המים ובהם נצמיח כל פרי למינהו.כך נוציא גם את המתים(חיים מקברם),אולי תיזָכרו" מִמְר וֹם הַח וֹמָה – الأعراف 57

 

"הוא הוריד מן השמים מים,ואפיקי הנהרות קלטו אותם כפי קיבולם,וקֶצף עלה על פני הזרם.כל אשר יתיכו באש למען עשיית תכשיטים וכלים יעלה קצף כמוהו.לזאת ימשיל אללה את האמת וההבל:הקצף נמוג,ואולם המועיל לאנשים ייוותר עלי אדמות.אלה
המשָלים שימשול אללה" הָרַעַם – الرعد 1


48 " והוא אשר שלח את הרוח לבשׂר על בוא רחמיו,והורדנו מן השמים מים זכים, 49למען נחַיה בהם ארץ שנָשַמה ,ונשקה בהם את הבהמה  והאדם אשר בראנו לרוב" הַפֻרְקָא ן- الفرقان 48

"ונטענו בה גני תמרים וגפנים,והבקענו בה אפיקי מעיינות" י.ס يس 34


9 והורדנו גשם נדבות מן השמים,והצמחנו בו גנים ודגן, 10 ועצי תמר נישׂאים ופקעיהם מוצקים והדוקים , 11 למען פַּרנס את הברואים.כך הֵפַחנו חיים בארץ שנָשַמה,וכך גם תהיה היציאה(מן הקבר)" ק. – ق 9-11

"אֱמ ור, תנו דעתכם:אם ייעלמו מימיכם באדמה,מי ימציא לכם מים מפיכם?" הַמַּלְכ וּת- الملك 3

"עֵדים השמים אשר לא יחדלו להמטיר" הַמּ וֹפִ יעַ בַּלַּ יְלָה- الطارق 11

Previous article Next article

Related Articles with הפרית העננים על ידי הרוח

 • הזכר של שם אללה

  Site Team

   אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת,

  13/10/2013 1778
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 1644
 • טיפול הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  כל אדם זקוק למי שיטפל בו וישרת אותו במיוחד בעת מחלה או חולשה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לא התעלם מעניין זה כי

  22/01/2014 1641
הידיעה אללהIt's a beautiful day