הצעדים שנקט האיסלאם כדי לרסן את יצר המין

Site Team

האיסלאם אסר את כל גורמי הגירוי המיני- חוץ במקרה הנישואין – כדי למנוע חריגה מכללי הדת. ידוע כי מי שיצרו גורה ונטען חייב לחפש אחר מוצא כדי למצוא פורקן אפילו בדרך בלתי ליגלית, לכן קבע האיסלאם כמה כללים:

 • מטעמי זהירות יש להפריד בין ילדים ובנים בחדרי השניה .. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " בגיל שבע צוו על הילדים להתפלל. ויש להענישם בגיל עשר אם לא יתפללו, והפרידו ביניהם במשכבם" מכיוון שחיכוכים ישירים יכולים להיות גורם לגירוי היצרים.

 

 • האיסלאם ציווה על הנשים שלא להופיע חשופות בפני אנשים זרים כדי להרחיקן מכל גורם של גירוי ושל הלהבת רגשות. אללה ישתבח שמו אמר : " הוי הנביא, תאמר לבנות זוגך, לבנותיך ונשות המאמינים שצריך להתכסות היטב כדי לא ליהפגע ואללה היה סלחן ורחום". (סורת אלאחזאב: 59) .. בהקש זה האיסלאם התיר לזקנות שאינן צפויות להתחתן שאינן רוצות או רצויות , להסתפק בלבוש המתחייב. אללה אומר בקוראן הקדוש: " הנשים הזקנות שאינון צפויות להתחתן אין פגם בכך שתתלבשנה בצורה מכובדת ולהנמיך פרופיל כי זה טוב להן ואללה שומע ויודע" ( סורת האור : 60).
 • האיסלאם אסר על הסתכלות לדברים ועצמים אסורים מחשש מפני מעבר מסתם מבט תמים לשלב החשק, החשיבה, וביצוע העבירה.  אללה ישתבח שמו אומר: " תאמר למאמינים להעלים עין וירסנו את יצריהם כי זה טוב להם, אללה מודע למה שהם עושים ותאמר למאמינות להעלים עין ולרסן את יצריהן ולא להפגין את יופיהן חוץ מהחלק הנראה ... " ( סורת האור 30 - 31) .... האימאם בן אלקיים אמר בספרו " אלגוואב אלכאפי": כל עוד ההסתכלות היא הדרך להתחלה, קדם האיסור על ההסתכלות לריסון היצרים כי הכל מתחיל עם מבט תמים לכן נאמר: שומר על דתו מי ששקד על ארבעה: מבטים, מחשבות, חילופי דברים וצעדים. ולכן אסור לחזור על מבטים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לעלי בן אבי טאליב " עלי, אל תביט פעמיים כי מבט ראשון כשר אבל השני איננו". וכדי לעודד את המאמינים להעלים עין הבהיר הנביא מוחמד את הפיצוי שמקבל המוסלמי תמורת זאת כאות יראת שמים ושאיפה לשביעות רצונו של אללה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " המבט הוא חץ מחצי השטן המורעלים, מי יוותר עליו נגמל על ידי אללה באימונה שמרעננת את לבו".
 • האיסלאם ציווה על המאמינים לקבל רשות לפני הכנסה למקום כל שהוא מחשש שעיניהם יפלו דברים אסור. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: " המאמינים עבדיכם ובניכם שלא התבגרו חייבים לקבל רשות לכניסה בשלוש עתים: לפני תפילת שחרית , ובתנומת צהריים, ואחרי תפילת הנעילה, ואין בעייה בכניסה בעתים אחרות. כך מראה לכם אללה את אותותיו ואללה יודע וחכם" (סורת האור: 58) אללה אומר עוד: " הילדים המתבגרים חייבים לבקש רשות כפי שביקשו קודמיהם. כך מראה לכם אללה את אותותיו ואללה יודע וחכם" (סורת האור: 59) האיסלאם אסר על האנשים לחקות הנשים ועל הנשים לחקות גברים. עבד אללה בן עבאס סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קילל את הגברים המחקים את הנשים ואת הנשים המחקים את הגברים "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

 

 • האיסלאם אסר להסתכל על דברים מלהיבים יצרים משני     מינים, גם על ציורים חושפניים. עבד אלרחמן בן סעיד אל-   ח'ודרי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אסור על        הגבר להסתכל על פלגים חשופים של אישה ועל אישה        להסתכל על מערומיה של אישה. ואסור על שני גברים להתכסות בבגד אחד, ואסור על שתי נשים להתכסות בבגד       אחד".

(מסופר על ידי מוסלם)   

 • האיסלאם אסר על שמיעת דברים מלהיבי יצר המין כמו זמרה צוהלת ומחשידה כי זמרה זו מכשירה את השכל לבצוע חטאים. חוקרי האיסלאם הקודמים הגדירו זמרה זו כ"תרשים לזנות".
 • האיסלאם אסר על ישיבה עם יפים ויפות, אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : נגזר על הבן אדם חלק מהזנות, כי העיניים זונות בהסתכלות, האוזניים זונות בשמיעה, הלשון זונה בדבורים, היד זונה במימוש, הרגל זונה בצעדים, והלב נוטה ומקווה, והרחם מאשר או מכחיש."

 

 • האיסלאם אסר להתבודד עם אישה זרה כי הדבר הזה משמש מקור לפיתוי השטן לשניהם לזנות. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "שלא יתבודד אחד עם אישה כי השטן יהיה שותף".

(מסופר על ידי בן חבאן)

 • האיסלאם אסר על השתלבות בין שני המינים כי זו יוצרת יחסים חשודים ואסורים כי אסור כל מה שמביא לאסור (كل ما يؤدي للحرام فهو حرام). בספרו "הבן אדם בין החומריות לאיסלאם" כתב מר מוחמד קוטב : "השתלבות תמימה כזו היתה אגדה עצומה מבית יוצרו של המערב כדי לטפל בדיכוי המיני, הפסיכולוגים והסוציולוגים הרבו לתאר תועלתה וברכתה, בעוד שמדענים ורופאים פסיכיאטרים ... מזהירים מפני סכנת השתלבות כזו במסגרת ריקודים, מסיבות תה, טיולים אפילו תחת עיניהם של הורים ומורים, הם מדגישים כי הדבר מלהיב את היצרים ואינם משכנים אותם, ואם אכן  היצרים מושתקים לפי תנאי החברה או מטעמי בושה או סיבה אחרת, הרי הדבר יוצר דאגה נפשית עצומה שבגללה נאלץ הצעיר לפנות לאחת משתי הדברים, או לחפש אחר מקום שבו אין מעצורים לחשקו וליצריו, או להישאר בעצבנות ובדאגה המרתיחה שלו, איזו תמימות ואיזה חינוך.
 • האיסלאם אסר על כל אישה לתאר בפני בעלה את יופיה של אשה אחרת מחשש שהדבר ישתקע במוחו וישנא את אישתו, בגלל תכונות שאינן לרשותה, ובכן יוכל השטן להתערב ויפתה אותו לחתור למען השגתה. עבדוללה אבן מסעוד סיפר: "הנביא מוחמד עליו השלום  אמר: אסור על האשה לתאר אשה אחרת  לבעלה או לאיש אחר ולראות את יופיה בעיניהם".

(מסופר על ידי בן חבאן)

 • האיסלאם אסר על הנשים לצאת מקושטות ומבושמות וחשופות, כי הדבר משמש מקור של פיתוי בשביל הגאבים האינושיים ושל הלהבת היצרים וכדרך לחטאים. אללה אמר " תתישבו בבתיכן ואל תתקשטו כבימי הגאהליה הראשונה"( סורת האחזאב: 33).
 • האיסלאם אסר על דבור רך כחומת מגן מפני בעלי חשק הזנות, על האשה לדבר לפי הצורך ללא  אריכות ..... אללה אמר " אל תתרכנה בדבורים כי בעל מחלת החשק יתעודד, ודברנה דברים טובים" (סורת אלאערף: 76). אללה אמר עוד: "ואם תבקשו חפץ, בקשו במסתיר כי זה טוב ללבבותיכם וללבבותיהן".
 • האיסלאם אסר על חשפנות והפגנת גילויי הקסם, אללה אמר "בני אדם הורדנו לכם לבוש שמכסה את מחשופיכם, ונוצות, לבוש יראת השמיים הוא הטוב, אלה מאותות אללה כדי שיזכרו" (סורת אלאערף: 76). אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "שני סוגים מתושבי גיהנום, לא ראיתי. אנשים עם שוטים כזנבי הפרות מלקים את האנשים, ונשים מכוסות חשופות מפתות ומפותות, ראשיהן כמו גבשת הגמל לא יכנסו לגן עדן ולא יתקלו בריח שלו המתנפף ממרחקים"

(מסופר על ידי מוסלם).

 • האיסלאם הבהיר לאשה למי יכולה להפגין את יופיה, לנשים אסור להפגין יופי אלא לבעליהן, אבותיהן, אבות בעליהן, בניהן, בני בעליהן, אחיהן, או נשיהם או משפחותיהן, או השיכים להן שאינם מוטלים בספק, או הילדים שלא ידעו על מערומי הנשים, ואסור לחבוט ברגליהן כדי להראות מסתורי יופיהן ותשובו בחזרה כלכם לאללה מאמינים אולי תצליחו" (סורת האור:31).
 • האיסלאם  אסר על נסיעת  האשה לבדה ללא ליווי של "מחרם" כמו  בעל או אב או אח או קרוב משפחה שאסור עליו להתחתן ממנה, לפי דברי הנביא מוחמד עליו השלום: " לא יתבודד אדם עם אשה, ולא תיסע אשה אלא עם "מחרם", אז עמד איש ואמר "נביא אללה, השתתפתי בכמה קרבות ידועות ואשתי יצאה לעלות לרגל. הנביא אמר לו תלך כדי לעלות רגל עם אשתך" (מסופר על ידי אלבוח'רי ). על ידי איסורים כאלה מבקש האיסלאם לשמור על כבודה ושלומה של האשה כיוון שהנסיעה קשורה לקשיים ותלאות . האשה מטבעה חלשה מבחינה פיזית בגלל דברים שמתחוללים לה כמו מחזור, הריון והנקה וגם מבחינה נפשית כי קל מאוד להיגרר אחר רגשותיה ולהיות מושפעת בהשפעות הסביבה. בנסיעה זקוקה האשה למי שיגן עליה מפני גנבים, חמדנים ועוד ואינה יכולה להגן על עצמה בגלל חולשתה הגופנית והיא גם זקוקה למי שינהל את עניניה ויבטיח לה את  המנוחה, וזה הוא תפקידו של המחרם כדי לא להזדקק לאדם אחר.

 

 • האיסלאם  ציווה על האיש שראה אישה ומצאה חן רב בעיניו לפנות מיד לאישתו כדי לנטרל את החשק והצר שלו וכדי לסתום את הגולל בפני לחישות השטן. הנביא מוחמד עליו השלום אמר " השטן משווה יופי לאשה בבואה ובעוזבה ואם יראה אחד אשה יפה עליו לפנות לאישתו כדי לנטרל את מחשבותיו" (מסופר על ידי מוסלם).
 • האיסלאם מחייב מילוי היצר המיני של כל אחד משני בני הזוג, אסר על  האישה להימנע מלמלא אחר יצר המין של הבעל, כי הדבר יכול לגרום לכך שהבעל יחפש אחר מוצא אחר בצורה בלתי ליגאלית או ייאלץ לדכא חשקו וזה מזיק נפשית וגופנית. האיסלאם שם דגש על עניין זה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר "באם קרא האיש לאשתו למטה, ונמנעה, ויכעס עליה, המלאכים  יקללו אותה עד לבוקר" (מסופר על ידי מוסלם) .... אותו דבר חל גם על הגבר כדי למנוע חתירה למילוי יצר המין בדברים לא כשרות. אבן חזם אמר כי הגבר חייב לשכוב עם אשתו לפחות פעם בחודש אחרת ייחשב לא ציתן לאללה. עדות על כך בקוראן " ואם תיטהרנה, שכבו עמן לפי ציווי אללה" (סורת הפרה :222) .... מספיק לדעת שאם יגלה האיש רשלנות או הימנעות מלמלא את חשקה, יכולה האשה לפנות לשפוט אותו כדי לממש את זכותה וזאת על מנת לשמור על החברה מפני חטאים ... אללה הזהיר בתוקף את מי שאהב להפיץ זונות בחברה האיסלמית ואיים עליו ביסורים . הוא אמר " אלה שאוהבים להפיץ זונות בקרב המאמינים נועדו להם יסורים בעולם ובעולם האחרון, אללה יודע ואינכם יודעים" (סורת האור : 19) .

 

Previous article Next article

Related Articles with הצעדים שנקט האיסלאם כדי לרסן את יצר המין

הידיעה אללהIt's a beautiful day