הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי?

Site Team
Article translated to : العربية

הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי?

יש אות חשוב בפסוקי הקוראן, הקוראן קבע את מי שיגלה את העובדה של המבנה הקוסמי ?

כל הפסוקים שדיברו על המבנה הקוסמי פונים לאלה שמטלים ספק בקוראן הקדוש כדי שיהיו הגילויים האלה בתור הנתיב להגיע לאללה ולהאמין בשליחות המסימת שלו.

תקשיבו איתי להצהרה האלוהית שקראה לאנשים לעבוד את אללה והזכירה להם את המבנה של השמים: " הוי האנשים, עבדו את ריבונכם אשר ברא אתכם ואת אלה אשר היו לפניכם, למען תהיה בכם יראה. * הוא אשר פרש לכם את הארץ וקירה את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם. על כן ביודעכם זאת, אל תצרפו לאללה מתחרים "
(סורת הפרה: 21-22 ).

הקוראן הקדוש מדבר גם על ההכחשה של האתאיסטים ומזכיר להם את המבנה של השמים: " כך ישגו המתכחשים לאותות אללה. * אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, וצר אתכם בצלם יפה, ופרנס אתכם במיטב הדברים, זהו אללה ריבונכם. יתברך אללה ריבון העולמים " (סורת הסולח: 64-63 ) . ישנם הרבה פסוקים שמדווחים לנו על ההצהרה והמופלאות של הקוראן הקדוש מעם אללה יתעלה, האם יענוו לבבנו לפני גדולתו של אללה יתעלה ? האם נפיק תועלת מהמופלאות המדעית של הקוראן הקדוש להתבונן ביקום מסביבנו, האם נענו לקריאת אללה יתברך ויתעלה "למה זה לא יתבוננו בקוראן, או האם נעולים הלבבות על מנעול? " (סורת מוחמד: 24 ( .

Related Articles with הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי?

 • היקום הוא אריג קוסמי מדויק

  Site Team

  היקום הוא אריג קוסמי מדויק אחד הרגעים המדהימים ביותר שבו יגלה האדם המאמין אחד הנסים החדשים בספרו של אללה

  03/12/2009 4275
 • מצוי החלופות

  Site Team

    מצוי החלופות     האמינות המלאה בתקיפותיו ויציבותיו של הקוראן הקדוש טמונה באימון

  07/09/2010 3234
 • האמבריולוגיה

  Site Team

    מזה שנים רבות , קבוצה של אנשים בערב הסעודית אספו את פסוקי הקוראן הקדוש שמדברים על בריאת עוברים ברחם ושלבי

  05/09/2010 3454
הידיעה אללהIt's a beautiful day