הקוראן מוכיח עובדה זו בפסוק הבא


Site Team

הקוראן מוכיח עובדה זו בפסוק הבא

הכופרים באותותינו,אותם נִצלה באש,וכל אימת שיִכלה עורם בשׂריפה,נחליפנו בעור חדש,למען יטעמו את העונש.אללה הוא אדיר וחכם" הַ נָּשִׁ ים-النساء 56


פרופסור (טגאטאט טיג'אסין Tagatat Tejasen) יושב ראש המחלקה לאנטומיה באוניברסיטת ( צ'יאנג מאי Chaing Mai) שקד לאורך תקופה ארוכה,על המחקרים בקשר לחלקי עור האחראים על תחושת כאב. תחילה הוא לא האמין שהקוראן הזכיר את אותה עובדה מדעית 1400
שנים קודם לכך אך לאחר שהפסוק הרלוונטי תורגם לו, הוא השתכנע. פרופ' (טגאטאט),התפעל מאוד מהדייקנות המדעית של פסוק זה ,עד כדי כך,שאמר ,בוועידה הרפואית הסעודית השמינית ,שנערכה בריאד לגבי (הרמזים המדעיים בקוראן ובסונה ): "אין אל מלבד אללה ושמוחמד הוא שליחו של אללה "

Previous article Next article

Related Articles with הקוראן מוכיח עובדה זו בפסוק הבא

 • אוקינוגרפיה

  Site Team

  - אוקינוגרפיה- **הגדר המפרידה בין מים מלוחים למתוקים** נא לעיין בפסוק הבא :   "19שילח את שני

  09/11/2010 1907
 • תמצית

  Site Team

  תמצית הטענה ש,העובדות המדעיות הנזכרות בקוראן,נאמרו במקרה,היא טענה שאין לה יסוד וגם לא הגיונית. הקוראן קורא

  27/11/2010 3232
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 3101
הידיעה אללהIt's a beautiful day