הרחמן הרחום

Site Team

 

הרחמן הרחום

הרחמן הרחום. שני השמות האלה נגזרים מהמילה רחמים, משמעותה לשפוך הטוב על העבדים הן היו זכאים לרחמים האלה או לא, הרחמים אלה עלולים למלא את העולם הזה וגם העולם הבא, הפרשנים המוסלמים אומרים שמשמעות השם (הרחמן) הוא אשר הסולח (אחד מתארי אללה) לאדם בעולם הזה, (הרחום) הוא אשר סולח בעולם הבא, הפרשן המוסלמי אלסאדי אמר שמשמעות השם (הרחמן) הוא אשר חושף את הייסורים בעוד שמשמעות השם (הרחום) הוא אשר סולח את החטאים.

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה ישתבח שמו ויתעלה (הרחמן הרחום) הם:

 

1-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " בשם אללה הרחמן והרחום" (סורת הפתיחה: 1)

2-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו נשגב: " אלוהיכם אלוה אחד הוא, אין אלוה מבלעדיו, הרחמן והרחום" (סורת הפרה:163)

3-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " משלמה הוא, וזה לשונו: בשם אללה הרחמן והרחום" (סורת הנמלים:30 )

4-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " זהו חזון אשר הורד ממרומים מעם הרחמן והרחום" (סורת המוצגים אחד אחד:2)

5-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "  הוא אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, היודע את הנסתר והנגלה. הוא הרחמן והרחום" (סורת ההגליה:22) 

Related Articles with הרחמן הרחום

 • ההתרחצות המלאה

  Site Team

  1- הכוונה, האדם חייב לחוש בלבו כוונה להסיר את הטומאה מבלי להבעת הכוונה זו באופן מילולי, הנביא מוחמד עליו ברכה

  09/06/2014 1078
 • הקוראן מראה איך לייחד את אללה

  Site Team

  הקוראן מראה איך לייחד את אללה קודם דיברנו על ייחוד אללה, ומשמעות האמונה באללה כאלוה אחד ויחיד, ועכשיו אנחנו

  05/06/2010 3340
 • הכר את שמות הכבוד של אללה

  Site Team

  הכר את שמות הכבוד של אללה הצורך להאמין בשמותיו של אללה המוסלמים הראשונים סיכמו ביניהם שיש להאמין בכל שמות

  19/10/2009 6515
הידיעה אללהIt's a beautiful day